UČENJE MOŽE BITI ZANIMLJIVO UZ VAŠU POMOĆ

KAKO MOTIVIRATI DIJETE ZA UČENJEZabava, znatiželja i podrška, djeci su ključni poticaji za učenje. Ukoliko su motivirana, djeca će u svemu postići puno, ali i obrnuto ukoliko im motivacije nedostaje.
Kako im možemo pomoći?

 • Neka bude zabavno

Optimizam i veselje su najbolja podrška i poticaj.

 • Svjež zrak i vježbanje

Boravak na svježem zraku ne mora biti dug, ali neka bude svakodnevan i poželjan prije učenja. Iznenaditi ćete se kako će se osloboditi "male moždane vijuge", pogotovo ako će šetnja biti zabavna i ići u istaživačkom smjeru. Vježbanje je također odličan način za oslobađanje od ustajale energije i za buđenje motivacije.

 • Svakodnevni razgovori i putovanja

Oni su prilika za opušteno učenje o stvarima i pojavama! Zajedno uočavajte pa na zanimljiv način razgovarajte o onome što ste vidjeli ili doživjeli. Potaknite djetetovu znatiželju, a ako na nešto nemate odgovor, potrudite se doznati i svoje istraživanje pretvorite u malu avanturu.

 • Čitanje

Čitanje pobuđuje interese djece, djeca vole znati razne stvari. Neka čitanje bude navika, opskrbite se raznom literaturom primjerenom uzrastu djeteta, od bajki do enciklopedija. Razgovarajte o likovima, temama i porukama knjiga. Podijelite s djetetom svoje misli i uspomene vezane uz pročitano. Posjećujte s djetetom knjižnice, obiđite ih, posuđujte naslove. Tako knjiga djetetu postaje zanimljiva i značajna, ono se s njome sprijateljuje.

 • Igre

Putem igara, dijete priprema teren za motivirano učenje.  sve one dijete uče, a da ono toga nije niti svjesno. Sudjelujte u igrama, a potom možete s djetetom vedro popričati o tome što ste kroz igru novoga doznali i koliko je truda uloženo da bi se neka igra savladala.

 • Kreativnost

Stvarajući, djeca potiču svoju inteligenciju, razvijaju maštu i usavršavaju motoričke vještine. Omogućite im da što više stvari izrade sami, potaknite ih svojim entuzijazmom i podrškom.

 • Kuhanje

Kuhanje je matematika, fizika i kemija. A prvenstveno - zabava. Neka vam djeca pomognu pri spravljanju jela i kolača, važu, mjere, uspoređuju, uočavaju...

 • Prepoznajte interese

U čemu vaš mališan uživa? Primjećujete li nadarenost za sport, muziku, crtanje, izrađivanje, nauku? Nabavite rekvizite koji će djetetu pomoći da razvija svoje interese.

 • Dokumentarci

Umjesto nekog crtića ili igrice na kompjuteru, potaknite dijete da s vama pogleda kvalitetan dokumentarac o prirodi, životinjama, nauci... Zainteresiranost je najveća motivacija za učenje, a cilj ćete brže postići ako će dokumentarni filmovi koje budete gledali pratiti aktuelno školsko gradivo.

 • Posjećujte razna događanja

Jeste li već bili s djetetom u muzeju, galeriji, na sajmu nekog obrta? Svaki eksponat ima svoju priču. Interes za nova područja i znanja može se iznenada probuditi nakon šetnje tehničkim ili istorijskim muzejom.

 • Unutarnja motivacija

Naučite dijete da su stečeno znanje ili vještina sami po sebi dovoljna motivacija za učenje, daleko značajnija od nove igračke kao nagrade. Upitajte dijete kako se osjeća sada kad je nešto savladalo, neka čim duže bude usredotočeno na taj dobar osjećaj.

 • Novi načini

Pomozite djetetu pronaći uvijek nove načine putem kojih može doći do rješenja. S vremenom će shvatiti da su mogućnosti velike, samo je potrebno razmišljati i pokušavati. Postavljajte djetetu pitanja koja potiču razmišljanje i rješavanje problema, to mogu biti posve jednostavne situacije; "Nisam sigurna kako bih postavila ovaj stol. Što ti misliš? Možeš li mi pomoći?"
 • Dopustite djetetu da samo posegne za odgovorima
"Gdje bismo mogli potražiti odgovor?", "Hajd'mo to sada isprobati!" i ono najvažnije pitanje; "Pitam se - zašto?". Ono otvara vrata učenju.

 • Educirajte se

Učenje je proces za cijeli život. Ukoliko će vaše dijete vidjeti kako se i sami obrazujete, čitate, informirate, biti ćete model i vaši će poticaji njegovom učenju imati pravi smisao i značenje. Ujedno će naučiti njegovati vlastite interese.

 • Pohvaljujte dijete, ali precizno

Umjesto da djetetu kažete; "Ti si jako pametan.", recite mu "Odlično si došao do rješenja ovog zadatka!" Usmjerite se na trud djeteta, pohvalite proces. Pohvaljujte ono u što je dijete uložilo rad, vrijeme, entuzijazam, kreativnost…

 • Korigirajte konstruktivno

Nikad nemojte reći; "Ovo ništa ne valja!" jer to je put ka niskom samopouzdanju vašeg djeteta i njegovom odustajanju. Radije recite; "Mislim da bi se to moglo napraviti i drugačije ili poboljšati." ili "Vidim da si se trudio i znam što si htio, ali rješenje ovog zadatka nije X već Y, jer..."

 • Dobra komunikacija s učiteljem

Ako dijete vidi da poštujete njegovog učitelja, i ono će ga poštovati i potruditi se ispunjavati školske zadatke. Sve  primjedbe ili nezadovoljstva ostavite za informativni razgovor s učiteljem.

 • Kutak za učenje

Neka dijete s vama uredi svoj kutak za učenje. Voljet će ga i bit će motivirano njime.

 • Donošenje odluka

Uz diskretnu intervenciju, dopustite djetetu da samo donosi odluke vezane uz učenje i bude svjesno posljedica koje iz toga proizlaze. Na taj će način naučiti organizirati svoje vrijeme za učenje i svoje slobodno vrijeme, naučiti da mu odgovornost zapravo donosi slobodu.

 • Pričajte o školi

Razgovarajte s djetetom o školi, njegovim iskustvima, potrebama, razmišljanjima... Sjetite se vremena vlastitog školovanja i imajte razumijevanja. Vašem je djetetu najvažnija vaša podrška i međusobno povjerenje. Na taj način, s vremenom djetetu motivacija neće biti vaši poticaji već će ih pronalaziti u samome sebi.