NADAHNJUJUĆI CITATI O UČITELJIMA I UČITELJICAMA

„Idućih pedeset godina neće biti važno koji auto vozite, u kakvoj kući živite, koliko novca imate u banci ili kakvu odjeću nosite. Ali svijet može biti barem malo bolji odigrate li važnu ulogu u životu djeteta.” (nepoznat autor) 

„Ako se prema pojedincu odnosiš kao da je ono što treba i što može biti, on će i postati što treba i što može biti.” (Goethe)

 „Ja sam samo jedan od mnogih. Ali ja sam samo jedan. Ne mogu učiniti sve, ali mogu učiniti nešto. Zbog toga što ne mogu učiniti sve, neću odbiti učiniti ono što mogu.”' (Edward Everett Hale)

 „Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.”'
 „Duša ozdravi kad je s djecom.” (Dostojevski) 

„Ne predaje učitelj ono što želi, ne predaje učitelj ono što zna, učitelj predaje ono što jest.” 

„Nastava je mnogo lakša nego odgoj. Za nastavu se mora samo nešto znati. Za odgoj se mora nešto biti.” (Adalbert Stifter: Kasno ljeto) 

 „Razgovaraj s dječakom kao da je odrastao čovjek pa nećeš pogriješiti.” (M. Matošec: Strah u Ulici lipa)

 „Identificirajući se s učiteljem ili distancirajući se od njega, razred se dijeli prema postizanju uspjeha.” (Parsons)

 „Onoliko koliko vjerujemo u mogućnosti i vrijednost drugoga, toliko napora u to i ulažemo.” (A. Mougniotte: Odgajati za demokraciju) 

„Djeca koju uvjeravamo da su loša, vjerujući da je doista tako, tako se moraju i ponašati, a mi se onda čudimo zašto su takva prema nama.” (P. Hauck: Uspješan odgoj djeteta)

 „Lakše je vikati na dijete ili pljusnuti ga nego mu pomoći isplanirati djelotvornije ponašanje.” (R. A. Sullo: Učite ih da budu sretni) 

 „Najviše što obrazovanje može pružiti djetetu u njegovom razvoju jest pomoći mu i usmjeriti ga prema području na kojemu mu njegova nadarenost najviše odgovara, gdje će biti zadovoljno i stručno.” (D. Goleman: Emocionalna inteligencija) 

 „Najveća nada svake zemlje leži u primjerenu školovanju mladosti.” (Erazmo)