WALDORFSKA PEDAGOGIJA - AUTENTIČNI SISTEM ODGOJA I EDUKACIJE

Waldorfska pedagogija je sistem odgoja i obrazovanja koji se zasniva na povezanom usvajanju gradiva iz matematike, jezika, historije, geografije, nauku i umjetnost. Zasnovana je na antropozofskim načelima i razumijevanju tijela, duše i duhovnosti.

Waldorfska pedagogija se kroz obrazovanje primjenjuje u waldorfskim školama i waldorfskim vrtićima. Odgoju svakog djeteta se pristupa pojedinačno, a interes za usvajanjem gradiva se pospješuje njegovim učenjem kroz umjetnost, pričanje priča i fizičku aktivnost.

Šta je waldorfska pedagogija?
Waldorfska pedagogija se fokusira na odgoj djece kroz njegovanje njihove individualnosti i posebnosti. U waldorfskim školama i vrtićima se ne pravi razlika između dječaka i djevojčica, etničkih grupa, rase ili izgleda. Štoviše, uči ih se humanosti i činjenici da su svi ljudi jednaki.

Cilj waldorfske pedagogije je osvijestiti učenike da su slobodni i sposobni izabrati vlastiti životni put i njegovu svrhu. Usmjeravaju se djetetova svijest, srce i sposobnost za rad. Naposljetku, dijete se razvije u odraslu osobu punu potencijala.

Fokus waldorfske pedagogije je pobuditi i, kroz obrazovanje utvrditi i učvrstiti, ove karakteristike i kvalitete djeteta:

Duhovnost – uvažavanje i odgovornost za prirodu, rad i ljude
Emocionalna inteligencija – samopoštovanje i suosjećanje
Fizička aktivnost – vitalnost, izdržljivost, ustrajnost i zdravlje
Kreativnost
kreativno razmišljanje, mašta i fleksibilnost
dramski izražaj, umjetnost, muzika, pisanje

Rudolf Steiner je bio njemačko-australski intelektualac 19. i 20. stoljeća. Rođen je u Kraljevcu, selu koje danas pripada Republici Hrvatskoj. Studirao je agrikulturu, arhitekturu, medicinu i socijalnu reformu u Beču.

Prva waldorfska škola je otvorena u Stuttgartu 1919. godine s idejom utemeljenja škole koja će zadovoljiti djetetove potrebe za intelektualnim i duhovnim znanjem te humanošću. Steinerova ideja je bila i da škola bude:


  • samoupravna
  • kulturno i umjetnički obogaćena
  • da ne bude podijeljena u zasebne strukovne klase
  • otvorena za sve dječake i djevojčice, neovisno o materijalnim prihodima njihovih roditelja, sposobnosti usvajanja znanja, porijeklu i religiji


Danas postoje 1092 škole i 1857 vrtića u preko 60 zemalja svijeta koje njeguju i nadograđuju početnu Steinerovu zamisao o waldorfskoj pedagogiji. Waldorfsko obrazovanje je, također, najbrže rastuća progresivna pedagogija na svijetu.