DIGITALNI ALATI - MATCH THE MEMORY (Dijeljenje brojem 2)