}); DIGITALNI ALATI QR KOD

DIGITALNI ALATI QR KOD

Od mnogih digitalnih alata koji nam stoje na raspolaganju jedan plijeni svojom jednostavnošću, a istovremeno velikom funkcionalnošću i primjenjivošću u svakodnevnom životu i radu.
To je QR code alat Q-quick R- Response (prev. Brzi odgovor)
Razlog zašto bih preporučio ovaj alat leži u činjenici da je QR kod spona između realnog i digitalnog svijeta.
QR kod (probajte skenirati)Kako primjeniti QR kod u nastavi?

Zamislite ovaj scenario:

Učenicima biste željeli pokazati neki video sa youtube-a ali u razredu nema ni interneta ni kompjutera!
I pri tome, osim što biste željeli da im pokažete taj video, željeli biste da im date neka dodatna pojašnjenja u vidu teksta koji imate otkucan na svom kompjuteru kod kuće.
Da li je onda to moguće?

Pa naravno da da!QR kodovi (engl. Quick response = brzi odgovor) su tip dvodimenzionalnog koda u početku namijenjen autoindustriji (Toyota). Zbog svoje brze čitljivosti i mogućnosti velike pohrane podataka u kratkom su vremenu postali popularni u svim segmentima društva, pa tako i u obrazovanju. QR kod sastoji se od crnih kvadrata i pravougaonika raspoređenih u kvadratni uzorak na bijeloj pozadini. 
QR kodove može očitati svaki mobitel s fotoaparatom i pristupom internetu (ponekad Internet veza nije potrebna) koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova. Nekim su uređajima te aplikacije već tvornički instalirane, a za ostale postoji velik izbor besplatnih aplikacija koje se mogu skinuti s interneta. U nastavi mi koristimo čitač i-Nigma s kojim do sada nikada nismo imali poteškoća. Za izradu QR koda postoji mnoštvo alata (QR Stuff, QR Code Generator,
QR Code Tec-it…) i svi rade na istom principu:

- odaberete sadržaj koji želite prenijeti u QR kod (tekst, sms poruka, telefonski broj, e-mail, pdf, mp3, link na razne društvene mreže ili web stranice i sl.)

- alat automatizmom generira QR kod kojeg preuzmete na kompjuter i isprintate (neki alati dopuštaju promjenu boje koda pa moduli ne moraju biti crni kao i dodavanje sličice unutar koda što ga čini zanimljivijim).

Kako koristiti QR kodove u nastavi?

QR kodove možete koristiti u svim nastavnim područjima i svim etapama nastave. Jednom izrađeni kodovi mogu se koristiti generacijama. 

Autor: Miro Pandur