POWER POINT OSNOVE - VELIČINA STRANICE


Paremetri stranice /PAGE SETUP/ - Veličina stranice /PAGE SIZE/, postupak:
  1. DESIGN TAB.
  2. PAGE SETUP dugme.
  3. PAGE SETUP dijalog prozor.
  4. Izabrati vrijednost.
  5. OK dugme.
  6. Kraj.