PROJEKTNO UČENJE U DIGITALNOM OKRUŽENJU


Projektno učenje pomaže učenicima u razvijanju vještina važnih u društvu znanja u kojem je naglasak na korištenju tehnologije. Projektno učenje jest metoda poučavanja u kojoj se učenici angažiraju u kontinuiranom, suradničkom istraživanju. Projektno učenje razlikuje se od istraživačkoga upravo zato što je suradnja među učenicima temeljna komponenta.

Modeli učenja u kojima učenici pasivno uče činjenice i citiraju ih van konteksta nisu više dovoljni.

Rješavanje složenih problema zahtjeva od učenika i fundamentalne vještine (čitanje, pisanje i računanje) i vještine digitalnog doba (timski rad, rješavanje problema, prikupljanje podataka, upravljanje vremenom, sintetiziranje informacija, korištenje visokotehnoloških alata). S takvom kombinacijom vještina studenti postaju upravljačima procesa učenja, a vode ih stručni nastavnici.

Uloga učenika u projektnoj nastavi:

davanje inicijative za rad, predlaganje tijeka rada i mijenjanje pojedinih etapa rada
samostalno planiranje, iznošenje ideja i rješavanje problema
samostalan rad na projektu
vrednovanje rezultata rada

Uloga nastavnika u projektnoj nastavi:

poticanje učenika na samostalni rad i stvaralačko izražavanje
pomoć učenicima u izradi projekata
potiču socijalnu kooperativnost, savjetuju učenike i usmjeravaju ih
motiviranje učenika i upoznavanje učenika s metodama samoprocjene vrednovanje rezultata rada

Dvije su osnovne komponente projektne nastave:

Projektno pitanje ili problem

Aktivnost ili zadatak rješavanja problema ili projektnog pitanja.

Faze istraživanja:

Pretraživanje
Rješavanje
Stvaranje
Dijeljenje

Projektno učenje u pozitivnoj je korelaciji s boljim ispitnim rezultatima, manjim brojem izostanaka s nastave i s manje problema s disciplinom. Povezanost projekata s primjenom u stvarnom životu čini učenike motiviranijima. Osim toga projektno učenje razvija samostalnost učenika