ZA DJECU ISELJENIKA OSIGURANO ONLINE UČENJE JEZIKA

Djeca naših iseljenika širom svijeta ubuduće će moći učiti lekcije iz bosanskog, srpskog ili hrvatskog jezika putem interaktivnog web portala. Izradu ovog portala za učenje sva tri službena jezika i oba službena pisma u BiH organizovalo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a danas je vlasništvo nad ovim portalom službeno prenijeto na Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Ministar civilnih poslova Adil Osmanović je napomenuo kako ovim prenosom vlasništva neće prestati rad na unapređenju ovog portala. Osim dodavanja novih lekcija iz oblasti jezika, portal će biti obogaćen i predmetima Muzička i Likovna kultura, te Poznavanje prirode i društva. On je podsjetio da u iseljeništvu djeluje 75 bosanskih dopunskih škola, koje pohađa 3.005 učenika i u kojima aktivno djeluje 121 nastavnik.
- Putem ovog portala učenici će imati priliku da u toplini svog doma, ma koliko kilometara bili daleko od njihove matične države BiH, na jedan maštovit i kreativan način izučavaju jezike i kulturu svoje domovine, te je tako približe, bolje upoznaju i još više zavole. Ovaj novi pristup nastavi, koji je kombinacija vizuelnog i audiovizuelnog načina učenja, obogaćen je mnogim pričama, pjesmama i ilustracijama, koje dočaravaju ljepote bh.pisane riječi i misli, naše tradicije, običaja i kulture- izjavio je Osmanović. Portal za sada sadrži 184 lekcije, sa više od 400 min snimljenog materijala, kao i brojne vježbe i testove. Sadržaj je usklađen sa Planom i programom za predmete bosanske nastave u osnovnim i srednjim školama za djecu u inostranstvu, kojeg je Ministarstvo civilnih poslova izradilo 2005.godine, te sa udžbenikom za djecu u inostranstvu, od I do IV razreda osnovnih škola, u izdanju ovog ministarstva.

Portalu se može pristupiti putem adrese www.dopunskanastava.mcp.gov.ba