U ČEMU SE OGLEDA USPJEŠNA PARTNERSKA SARADNJA ŠKOLE I RODITELJA

Roditelji i učitelji bi trebali biti prirodni saveznici. I jedni i drugi učeniku/ci žele najbolje, žele da dijete bude sretno, zadovoljno i uspješno. Oni bi trebali biti partneri koji ravnopravno sudjeluju. Nažalost, u velikom broju slučajeva neki roditelji i nastavnici postaju neprijateljski raspoloženi jedni prema drugima. Izvori sukoba roditelja i učitelja odnosno nastavnika su mnogobrojni.
Najčešće:
» Roditelji i nastavnici opažaju istu stvar različito – nastavnik/ca može dijete
opaziti kao nedisciplinirano, dok ga roditelj/ica vidi kao energično, spontano i
društveno. Moguća je i obrnuta perspektiva.
» Mnogi roditelji su osjetljivi kada su u pitanju ocjene njihovog djeteta – to je
razumljivo jer mnogi roditelji smatraju da je školski (ne)uspjeh djeteta ujedno i
njihov. U tim situacijama roditelji mogu optuživati nastavnike za neobjektivnost
i nepravednost i time zapravo “pravdati” određeni neuspjeh u školi.
» Nastavnik/ca i roditelj/ica imaju različito iskustvo – za neke roditelje škola
je mjesto gdje nije ugodno odlaziti. To se osobito odnosi na one koji su imali
vlastito loše iskustvo u školi ili ni sami nisu stekli obrazovanje pa samim tim
zaziru od škole i nastavnika.
Roditelji koje karakterizira ovo ili slično životno iskustvo najčešće odgovornost za
školski (ne)uspjeh i odgoj djeteta prepuštaju nastavniku/ci i školi: “Vi ste učitelj/ica”
ili: “Uradite što mislite da treba”.
S druge strane, nastavnicima se ovaj stav često čini kao nedostatak brige za dijete ili prebacivanje odgovornosti, ali to u velikom broju slučajeva znači samo roditeljsku nesigurnost. Nasuprot tomu, visokoobrazovani roditelji se ponekad potcjenjivački odnose prema nastavnom osoblju jer smatraju da su stručniji i sposobniji.
RODITELJI U ODNOSU SA NASTAVNICIMA
» Roditelji trebaju poštovati i uvažavati individualne razlike među nastavnicima
» Roditelji trebaju imati razumijevanje za svakodnevne probleme s kojima se
nastavnici susreću, kao i za razinu nastavničkog stresa
» Roditelji trebaju razvijati partnerstvo sa nastavnicima i općenito školskom
zajednicom
» Roditelji trebaju uvažavati nastavničke kompetencije, znanja i preporuke
» Roditelji trebaju izbjegavati izostanke sa roditeljskih sastanaka
» Roditelji trebaju nastojati sudjelovati u svim programskim aktivnostima koje
organizira škola
» Roditelji trebaju obvezno informirati nastavnike o svim bitnim događajima koji
su aktualni u životu učenika
» U slučaju da imaju prijedlog za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada u
školi, kao i u slučaju određenog problema, roditelji trebaju obavijestiti Vijeće
roditelja škole, člana/icu Školskog odbora iz reda roditelja kao i učitelja/icu.

NASTAVNICI U ODNOSU SA RODITELJIMA
» Nastavnik/ca treba poštovati roditelje, njihovu osobnost i individualne
karakteristike
» Nastavnik/ca treba nastojati razumjeti probleme, konflikte i stresne događaje
s kojima se roditelji suočavaju
» Nastavnik/ca treba znati i revnosno obavljati svoje obveze, pravila i dužnosti
u suradnji sa roditeljima
» Nastavnik/ca treba svakom/j roditelju/ici pristupati s puno pozornosti i
empatijom
» Nastavnik/ca treba stvoriti mirnu i prijateljsku atmosferu za razgovor sa
roditeljem/icom
» Nastavnik/ca ne treba biti generator/ica stvaranja dodatnog pritiska na učenike
i razvoja stigme u slučaju loših obrazovnih postignuća. Naprotiv, njegov/njen
zadatak je davati prijedloge rješenja u svrhu poboljšanja situacije i pomoći
učeniku/ci

Dobrobiti partnerske saradnje između škole i roditelja su mnogobrojne i ogledaju se u:
» Jačanju samopouzdanja i roditelja i nastavnika
» Poučavanju samokontroli
» Razvijanju roditeljskih vještina i znanja o potrebama djeteta
» Razvijanju interpersonalnih vještina
Učenici će jačanjem i produbljivanjem partnerske saradnje škole i porodice dobiti:
» Izgradnju i jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
» Postizat će bolje rezultate u učenju
» Razvijat će pozitivne socijalne stavove i ponašanje
» Učiti se samostalnosti i izvan svojih porodica
» Bit će svjesni svojih potreba i mogućnosti
Roditelji će partnerstvom sa školom:
» Biti sigurniji u obavljanju roditeljskih dužnosti
» Imati veći interes za “školski život” djeteta jer će biti bolje informirani
» Imati potporu u ispunjavanju roditeljske uloge
» Dati doprinos kvalitetnijem radu škole
Škola – nastavnici i roditelji u međusobnoj komunikaciji.