}); PhET INTERAKTIVNE SIMULACIJE KAO SOFTVERSKO RJEŠENJE ZA BOLJE RAZUMIJEVANJE MATEMATIKE I PRIRODNIH ZAKONA FIZIKE, HEMIJE I BIOLOGIJE

PhET INTERAKTIVNE SIMULACIJE KAO SOFTVERSKO RJEŠENJE ZA BOLJE RAZUMIJEVANJE MATEMATIKE I PRIRODNIH ZAKONA FIZIKE, HEMIJE I BIOLOGIJE

Šta su PhET interaktivne simulacije?

Osnovan 2002. godine od strane američkog fizičara i nobelovca Karla Vimena, PhET interaktivne simulacije, kao projekat Univerziteta Boulder u Koloradu, za kreiranje besplatnih, interaktivnih simulacija iz matematike i prirodnih nauka. PhET simulacije bazirane su na opsežnim obrazovnim istraživanjima i kroz njih se učenici angažuju i uče kroz interaktivno i igroliko okruženje.

Ovaj projekat su podržale mnoge vodeće kompanije u oblasti tehnologije. Nastavnici širom svijeta koriste ovaj resurs na času kako bi učenici lakše mogli da zamisle eksperiment.

Veliki broj simulacija je konvertovan u HTML5 pa se može koristiti online sa kompjutera, tableta i telefona, a možete ih i download-ovati na uređaj.