VAŽNE STAVKE U PRIMJENI GLOBALNE EDUKACIJE


Sljedeće stavke smatraju se važnima u formalnom i neformalnom globalnom obrazovanju.

Definiranje i razumijevanje nastavne skupine:
Kao u svim oblicima obrazovanja, razmišljanja o situaciji i sredini iz koje dolazi nastavna skupina od iznimne su važnosti; u globalnom obrazovanju još više.
Dob, broj učenika, društvena i kulturalna raznolikost u odnosu prema odabranim temama, predviđenom vremenu, materijalima i dostupnom prostoru moraju se uzeti u obzir pri osmišljanju programa globalnog obrazovanja i odabira odgovarajućih metoda. Primarni je element polazište iz konteksta učenika i utvrđivanje njihovih potreba kroz saradnički pristup. Navedeno je osobito važno pri osmišljanju programa globalnog obrazovanja kada nema propisanog kurikuluma.
Najučestalije metode utvrđivanja tih potreba, na temelju kojih se grade teme i aktivnosti obrazovnih programa, jesu relevantne diskusije i upitnici.

Odabir odgovarajućeg nastavnog okruženja:
Nastavno okrużenje usmjereno na učenika temelji se na načelima demokratskog, sudioničkog, saradničkog i iskustvenog učenja. U takvom interaktivnom okruženju, kroz cijeli odgojno-obrazovni proces cijene se kritičko razmišljanje, demokratski dijalog i holistički pristup.