}); ZAŠTO PROJEKTNA NASTAVA? PREDNOSTI I CILJEVI PROJEKTNE NASTAVE

ZAŠTO PROJEKTNA NASTAVA? PREDNOSTI I CILJEVI PROJEKTNE NASTAVE


Ova vrsta nastave podrazumijeva da učenici imaju mogućnost da izaberu temu koju će proučavati i da naprave dizajn projekta, pri čemu samostalno prikupljaju relevantne informacije, organizuju materijal, analiziraju podatke i prezentuju rezultat svoga rada.

Projektna nastava je zahtjevniji oblik rada, i to, prije svega, u pogledu vremena potrebnog za realizaciju. Zato je važna dobra organizacija i funkcionalno uklapanje aktivnosti koje se odvijaju na časovima u školi i samostalnih aktivnosti pojedinih učenika van škole.

Rad na projektima je oblik učenja primjereniji starijim uzrastima učenika. Međutim, projektna nastava ima svoje mjesto i u nastavi nižih razreda osnovne škole. Važno je prilagoditi projektne aktivnosti učeničkom predznanju i sposobnostima.

Iako je ovo oblik nastave u kojoj je aktivnost učenika veća nego u tradicionalnoj nastavi, ona zahtjeva i od nastavnika dodatni angažman. Za uspjeh projektne nastave važan je partnerski odnos učenika i nastavnika, odnosno funkcionalno komuniciranje između svih učesnika projekta.

Zašto projektna nastava?

Projektnu nastavu izdvajamo kao efikasnu jer podstiče radoznalost učenika i učenje s razumevanjem, nasuprot tradicionalnom obliku nastave koji se temelji na akumuliranju činjenica i podataka.

Potom, ona zahtjeva od učenika misaonu aktivnost, jer se očekuje da on postavi istraživanje, sprovede ga u djelo, riješi određeni problem i javno prezentuje rezultate svog rada.

Također, ova nastava privikava učenike na interdisciplinarni rad i usvajanje metoda naučnoistraživačkog rada; i podstiče razvoj istraživačkih, komunikacijskih, organizacijskih i kritičkih sposobnosti učenika.

Etape projektne nastave

Nastavnik, u saradnji sa učenicima, bira aktuelan problem.
Taj problem se pretače u zadatak koji može zadirati u različite nastavne oblasti. Veoma je bitno da sami učenici budu zainteresovani za odabrani problem i da u vezi sa njim imaju bar izvjesna iskustva.
Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka, koji se dovode u međusobnu logičku vezu, izvode se i provjeravaju zaključci.
Potom se pristupa i korekciji ukoliko je ona potrebna.
Rezultati se prikazuju na različite načine: kao pisani izvještaji, nacrti, skice, slajdovi, tabele sa neophodnim podacima.

Glavni ciljevi projektne nastave su:

• Osamostaljivanje učenika u radu;
• Razvijanje lične odgovornosti za realizaciju projekta;
• Razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina koje jačaju samopouzdanje učenika;
• Sticanje dugotrajnog znanja, vještina i navika primjenjivih u svakodnevnom životu.

Razvoj samostalnosti učenika je podsticajni faktor u inoviranju nastavnog procesa. Visok stepen učeničke motivisanosti postiže se uspješnim implementiranjem projektne nastave, kojom se usmjeravaju i podstiču kreativne sposobnosti učenika.


Priredila: Azra Pandur
Izvor: institut.edu