ZAŠTO SU POTREBNI I BITNI PORODIČNI RITUALI?
Važnost komunikacije

Komunikacija između roditelja i djece treba biti prioritet svake porodice. Veoma je važno da se pronađe vrijeme za razgovor u kojem se razgovara o dnevnim i nedeljnim aktivnostima, razmjenjuju osjećaji i tokom kojeg članovi porodice stvarno slušaju jedni druge. 

Poštovanje privatnosti djece je od izuzetne važnosti, posebno kada tokom puberteta počnu iskazivati nezavisnost, jer u tom periodu mogu imati neke probleme koje ne žele otkriti svojoj braći i sestrama. 


Roditelji bi trebali biti u mogućnosti da imaju individualan razgovor sa svakim djetetom, bez prisustva druge djece. Ukoliko roditelj uvaži želju djeteta za privatnošću, to će pomoći izgradnji povjerenja između roditelja i djeteta.

Neke porodice imaju dogovoreno vrijeme za roditeljske sastanke. Kada su svi prisutni, razgovara se o porodičnim problemima, odnosima unutar porodice, planovima. Ovo je prilika da svaki član učestvuje i bude saslušan. 

Rekreacija i kulturne aktivnosti 

Porodična rekreacija je važan način jačanja porodice. Sportovi (učestvovanje ili gledanje), igre, gledanje filmova ili šetnja u parku, dobar su način da se poveća bliskost i smanji stres.
Kulturne aktivnosti takođe su veoma dragocene. Posjeta muzejima, bibliotekama, pozorišnim predstavama, odlazak na koncerte, mogu proširiti horizonte i produbiti ljubav prema umjetnosti. 


Čitanje i pjevanje na glas 

Čitanje i pjevanje na glas kod porodice podstiče osećaj bliskosti i ljubavi prema muzici i knjizi. Roditelji bi trebali znati kakve priče njihova djeca vole čitati i koju muziku vole slušati. 

Praznici 

Ovo je još jedan izvor zabavne porodične aktivnosti. Djeca će učiti o historiji, značenju i ritualima određenih praznika ukoliko učestvuju u pripremama i proslavama.Pripremila: Azra Pandur