'DA LI SI TI PRUI?' - IGRA KOJA PROMIČE LJUBAZNOST


Aktivnost 'Da li si ti PRUI?' podsjeća učenike da je brižnost i ljubaznost važan dio svakodnevice i odrastanja i da ih na to često trebamo podsjećati. Brižnost i empatija su takođe preduslovi za iskazivanje poštovanja prema nekoj osobi.
Svi učenici/ce treba da se rasporede u prostoru. Nastavnica kaže: „Znate li šta je PRUI? PRUI je čudno, veoma simpatično biće koje čezne za ljubavlju, ali problem je u tome što to ne može da saopšti ljudima jer ne može da govori. Međutim dovoljno je da ga dodirnete i da i vi postanete PRUI. Sada svi zatvorite oči. Ona osoba koju dodirnem po ramenu postaće PRUI. Kada kažem SAD, svi lagano ne otvarajući oči, krenite da tražite onoga/onu koji/a je PRUI tako što ćete kada napipate nekoga pitati: Da li si ti PRUI? Ako nije PRUI osoba će 
odgovoriti da nije i vi idete dalje. Ako vam osoba ne odgovori ništa na pitanje, znači da je ona PRUI. Tada i vi postajete PRUI otvarate oči i hvatate se za ruku sa osobom koja je PRUI. Igra završava kada svi postanu PRUI.

Pripremila: Azra Pandur