EUROPSKI PRINCIPI NASTAVNIČKE KOMPETENCIJE

Učenje ne bi smjelo biti krajnji cilj, "zbir znanja", već bi se trebao ogledati u boljem shvaćanju samoga sebe i drugih u svakodnevnom životu.

Učenici bi trebali znati za šta uče, a učitelji / nastavnici za šta poučavaju kako bi nastava poprimila interpersonalna obilježja, umjesto akumuliranja činjenica bez mogućnosti generalizacija i razvijanja životnih vještina.

Eurydice identificira 5 područja novih kompetencija (new competences now expected of teachers)  :

- poučavanje uz upotrebu savremene ICT tehnologije

- integracija djece s posebnim potrebama

- rad u skupini s djecom i multikulturalno mješovitim skupinama

- menadžment škole i različiti administrativ rješavanja konflikata