STILOVI RODITELJSKOG ODGOJA I SAMOPOUZDANJE DJETETA


Iz knjige: Bolje biti vjetar nego list
Autor(i): Dubravka Miljković, Majda Rijavec
Pripremila: Azra Pandur

Tipovi roditelja
Svaki roditelj i svako dijete svijet su za sebe i teško je roditeljsko i dječje ponašanje jednostavno podijeliti u neke kategorije. Ipak, istraživanja pokazuju da se roditelji uglavnom prema djeci ponašaju na četiri načina koja na djecu utječu na vrlo različit način. Ti načini ponašanja nazivaju se stilovi odgoja. Navodimo kako se ponašaju roditelji kod svakog pojedinog stila odgoja.

1. Autoritarni roditelji
vrlo su strogi i zahtjevni
disciplinu ostvaruju prijetnjama i kaznama
pokazuju vrlo malo topline prema djetetu
cijene poslušnost, poštovanje autoriteta i tradiciju
komunikacija je jednosmjerna, ne objašnjavaju svoje odluke.

2. Popustljivi roditelji
jako su usmjereni na dijete, udovoljavaju mu u svemu
pokazuju puno topline i pozitivnih osjećaja
nemaju nikakvih zahtjeva prema djetetu, sve mu dopuštaju.

3. Nezainteresirani roditelji
zaokupljeni su sami sobom, ne zanima ih previše što se događa s djetetom
izbjegavaju dvosmjernu komunikaciju
"ne da im se" baviti se djetetom.

4. Autoritativni roditelji
pokazuju toplinu i brigu za dijete
zahtjevi prema djetetu primjereni su dobi i sposobnostima ili nešto iznad toga
komunikacija je dvosmjerna: pitaju dijete za mišljenje i vode računa o njegovim osjećajima
objašnjavaju svoje odluke.
Svaki od ovih stilova, kao što to možete vidjeti u tablici koja slijedi, ima svoj odraz u osobinama djeteta:

stil odgoja
osobine djeteta
Autoritarni
·     Nezadovoljno
·     Povučeno
·     Nesigurno
·     Brine kako će udovoljiti roditelju   a ne kako će riješiti problem
·     Djevojčicama nedostaje motivacija za postignućem
·     Dječaci su agresivni
 Popustljivi
·     Obično dobro raspoloženo
·     Nema osjećaja odgovornosti
·     Nezrelo
·     Ima slabu samokontrolu
·     Nesigurno
·     Razmaženo
·     Agresivno kad ne dobije što hoće
Nezainteresirani
·     Promjenjivog raspoloženja
·     Nema kontrolu nad svojim ponašanjem
·     Ne zanima ga škola
·     Sklono uzimanju droge, alkohola ili delinkvenciji
Autoritativni
·     Samopouzdano
·     Ima visoko samopoštovanje
·     Sigurno u sebe
·     Spremno prihvatiti rizik
·     Ima visoku potrebu za postignućem
·     Ima dobru samokontrolu