KAKO POKAZATI DJETETU ŠKOLARCU DA JE VOLJENO?Mnogi roditelji misle da djeca znaju, i bez toga da im se kaže, da ih oni vole.
Oni ne shvataju da je djeci potrebno da neprestanu budu uvjeravana u roditeljsku ljubav. Ona mora bit primjetna u riječima i ponašanju roditelja. Djeca nisu u stanju razumjeti da su, čak i prijekori i kazne, znak roditeljske brige i ljubavi. Oni često vide ovakva njihova nastupanja kao nedostatak ljubavi. Zato je veoma važno ispoljiti ljubav prema djeci, ili u najmanju ruku obavijestiti ih o njoj na primjeran način.


Način ispoljavanja roditeljske ljubav ovisi o dobu i stupnju razvoja djeteta. Za bebu je jako važno da bude nošena u naručju i ljubljena, jer ovakav fizički način iskazivanja ljubavi je važan za njen rast i napredak. Sve dok je dijete u ovom dobu, iskazivanje ljubavi preko dodira igra važnu ulogu.

 Kako dijete raste smanjuje se i potreba za ovakvim iskazivanjem ljubavi i pažnje. Ipak nježan dodir je još uvijek neophodan, ali sada to nije glavna stvar. Kada malo odraste sa dijetetom treba drugačije postupati. Sada se roditeljska ljubav treba ogledati u obraćanju pažnje na njegove potrebe i želje, prijateljskom razgovaranju, čitanju zanimljivih knjiga, zanimanju za njegovu školsku domaću zadaću, razgovoru o omiljenim crtanim filmovima, serijama i sl. Roditeljska ljubav se prepoznaje po nasmijanom licu, blagim riječima i strpljivom uhu. Starije dijete ima prijatelje koji su mu veoma važni. Poštovati njegove prijatelje je jedan način iskazivanja ljubavi prema njemu. Uopšteno govoreći, kada roditelj obraća paznju na stvari, pored onih obaveznih (kao sto je hranjenje, oblačenje, kupanje i sl.) dijete će razumjeti da je voljeno.

Neki roditelji će iskazivati ljubav prema djetetu samo onda ako je ono lijepog izgleda, ponašanja, ili uopšte ako ispunjava njihova očekivanja. Takva ljubav je uslovljena. 
Ako dijete dobro uči u školi, ono je hvaljeno i voljeno, ali ako se desi da je slab đak, ono je kritikovano u tolikoj mjeri da se osjeća potpuno odbačenim. 

Roditelji često zaborave da treba koriti djetetov postupak, a ne njegovu ličnost uopšteno. Poslušno dijete je hvaljeno zbog poslušnosti, ali je voljeno zato što je ono dijete tog roditelja. Tako isto, neposlušno dijete je koreno zbog neposlušnosti, ali je i dalje voljeno kao dijete. Mnogi roditelji nisu u stanju razumjeti ovo ,pa čine njihovu ljubav i pažnju ovisnim o djetetovom ponašanju

Sva djeca prave greške. One izazivaju roditeljske reakcije, koje ih, ponekad, navode da pomisle da ih roditelji više ne vole. Neophodno je da roditelji jasno daju do znanja djetetu da ga kore zbog određenog postupka, i da ne vole njegovo ponašanje, a ne njega lično.

Odabrao PC Školarac Team