OVO VAM JE POTREBNO AKO ŽELITE KORISTITI EFEKTNE ILUSTRACIJE NA SVOJIM ČASOVIMA

MozaBook proširuje vaša obrazovna sredstva svojim višenamjenskim ilustracijskim, animacijskim i prezentacijskim rješenjima i pomaže kreativno organizovati nastavu. Zanimljivi interaktivni sadržaji, ugrađene aplikacije i igre za razvoj vještina, ilustriranje i eksperimentiranje pomažu učenicima lakše savladati nastavno gradivo.

Obrazovno prezentacijski softver mozaBook je moguće kupiti za škole, nastavnike, roditelje, učenike. Shodno potrebama onoga koji će njime upravljati, je moguće odabrati varijantu za učenje kod kuće, ali i licence, koje su pogodne za upotrebu softvera u školskom okolišu, na interaktivnoj ploči.

MozaBook se može koristiti na računalima sa Windows operacijskim sistemom. Ta licenca omogućuje korištenje programa u učionici. Jedna licenca se može instalirati na jednu ploču te na jedno dalje računalo za pripremu nastave kod kuće.
U programu se može otvoriti više lokalnih korisnika, stoga će se programom moći služiti svi učitelji koji drže čas u učionici, ali svako vidi samo vlastite sadržaje.
Unutar programa se osigurava svim korisnicima pristup interaktvnoj zbirci sadržaja i obrazovnim aplikacijama.
Možete kreirati vlastite interaktivne udžbenike i ilustrirane, animirane prezentacije (vježbenice), koje možete sinkronizirati s vašim školskim računalom, kako biste uvijek mogli raditi s najnovijim sadržajem.
Kreirane sadržaje možete podijeliti sa drugim učiteljima ili učenicima.
MULTILANG opcijom se program i interaktivni sadržaji mogu koristiti na 24 jezika.

Kreirajte interaktivne radne listove koje možete zadati učenicima kao domaću 0zadaću, ili s njima podijeliti prezentaciju kreiranu u programu.
Ako učenici raspolažu mozaWeb PREMIUM pretplatom, svoje domaće zadaće mogu rješavati na internetu te pregledavati podijeljene prezentacije bez instalacije dodatnog programa.

MozaWeb PREMIUM pretplate učenici mogu kupiti i zasebno, ali isplativije je ukoliko je kupi cijeli razred u paketu .

Inačice programa za Android uređaj i iOS besplatno se mogu preuzeti i koristiti, a mogućnosti koje vam pruža učenje kod kuće možete isprobati otvaranjem besplatnog korisničkog naloga.


Pripremila: Azra Pandur