OVAJ PROGRAM POMAŽE U IZVRŠAVANJU KVALITETNE ANALIZE POSTIGNUĆA UČENIKA


Edmodo je web-servis koji po svim svojim osobinama spada u društvene mreže. Namijenjen je prosvjetnim radnicima širom svijeta zbog čega ga ubrajamo u posebnu vrstu društvene mreže, tzv. profesionalnu mrežu. Obrazovna namjena čini je svojevrsnom platformom za učenje. Sve na ovoj mreži u funkciji je školstva i učenja. Tako ćemo pri registraciji unijeti obavezno podatke o školi, a ne samo o sebi. Kao na svakoj društvenoj mreži, njeni korisnici se udružuju u zajednice i grupe, ali one su na Edmodu prilagođene predmetima i oblastima svojstvenim obrazovanju: socijalne vještine, umjetnosti, jezici, nauka, profesionalni razvoj (nastavnika) itd.


Učenici na njoj nemaju mogućnost komunikacije bez nadzora nastavnika, tj. uključuju se po pozivu nastavnika u unaprijed otvorene grupe po potrebama samog nastavnika ili škole. Roditelji učenika dobijaju kod uz pomoć kojeg se, takođe, mogu uključiti u mrežu s ciljem praćenja rada svog djeteta i komunikacije sa nastavnikom, odnosno sa školom. Sve to Edmodo čini izuzetno bezbjednim okruženjem.

Jezička lokalizacija

Edmodo je još 2008. godine imao preko dva miliona korisnika - nastavnika, u šta se ne računaju učenici i roditelji koje nastavnici preko kodova upisuju ili pozivaju u mrežu. Danas Edmodo ima preko 34 miliona korisnika, nastavnika i učenika. Korisnici mogu da se opredjele za jedan od nekoliko svjetskih jezika da bi im sve komande bile na izabranom jeziku. Iako je zasada Edmodo lokalizovan samo na nekoliko svjetskih jezika, u svim korisničkim ponudama prihvata pisma svih jezika. Korisnici širom svijeta uključuju se u zajednice i grupe koje se mogu oformiti po bilo kom kriterijumu: oblastima i predmetima, kulturama i jezicima, interesovanjima itd.
Pri registraciji biramo zemlju iz padajućeg menija.

Poddomeni: oblasti i škole

Radi boljeg funkcionisanja Edmodo nudi mogućnost otvaranja poddomena za škole i oblasti (Schools&Districts) jer manje zajednice bolje funkcionišu. U procesu dobijanja oddomena povjerenik, odnosno onaj koji podnosi zahtjev, postaje administrator poddomena i odnosi dokumentaciju, tj. dokaze da poddomen traži za obrazovnu instituciju, odnosno organizaciju.
Ukoliko se zahtjeva poddomen za oblast (district) podrazumijeva se da će se u oblast uključivati prvo škole, a pojedinačni nastavnici preko svojih škola postaju dio zajednice po oblasti. Oblast može da bude školska uprava, regija, opština, pa i manja država. Poddomen za oblast podrazumijeva da će ta oblast imati jednog ili više administratora koji na zahtjev korisnika otvaraju naloge za škole, dobijaju kod za škole i šalju korisnicima kod škole. Putem koda škole mogu da se registruju svi nastavnici iz jedne škole. Svaki od nastavnika dalje upravlja svojim nalogom i grupama koje pokrene i u koje upisuje učenike.
Svaki učenik dobija kod putem kojeg se na Edmodo može prijaviti i roditelj s ciljem praćenja rada svog deteta i komunikacije sa nastavnikom i školom.
Administraciju poddomenom oblasti ili škole treba da shvatimo uslovno jer je pre riječ o posredništvu i prenošenju dijela posla, a ne o ozbiljnoj administraciji za koju su potrebna posebna znanja. Administratori samo upisuju nove korisnike da bi dobili kod škole i šalju taj kod ostalim zainteresovanim nastavnicima.
Podrška servisa (Support) posebna je zajednica na Edmodu koja je dostupna svakom u svako doba i dobro funkcioniše. Za administratore poddomena oblasti ili škola postoji posebna podrška (Administrator Support), a posebna za sve ostale nastavnike. Učenici i roditelji nemaju pristup podršci, oni se obraćaju nastavnicima za pomoć.