ELEKTRONSKE UČIONICE U ŠKOLAMA U HNKU septembru prošle godine ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Rašid Hadžović najavio je uvođenje elektronskih učionica u školama u ovom kantonu.

U tom pravcu, Hadžović je još napomenuo da je u Planu javnih nabavki ministarstva na čijem je čelu navedeno da će za elektronsku opremu za elektronske učionice biti izdvojeno 150.000 KM iz Budžeta.
Kako stoji u saopštenju resornog ministarstva, 06. februara 2019. godine ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK,  Rašid Hadžović je “potpisao ugovore sa direktorima/icama devet škola sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona povodom doniranja opreme za  elektronske učionice”.

Prilikom potpisivanja pomenutog ugovora, Hadžović je pored ostalog naveo da je u pojedinim školama počela instalacija učionica, dok u opremu koju škole dobijaju spada tablet za učionice, ormar za punjenje i čuvanje tableta, softver za upravljanje učionicom, nastavom i kolaboracijom, wireless-n vpn router; vdsl2; web filtering go 100 wireless klijenata, 4 gigabita porta, laptop za nastavno osoblje, te upravljački program za učenike i nastavnike.
Obzirom da je devet od najavljenih deset škola u HNK dobilo e-učionice, Istinomjer obećanju ministra Hadžovića daje ocjenu ispunjeno uz napomenu da ćemo pratiti da li će i deseta škola u ovom kantonu dobiti e-opremu.
(Istinomjer.ba)