VR NAOČALE I VIRTUALNO UČENJE (VIDEO)

U posljednjih nekoliko godina, online učenje promijenilo je lice obrazovanja postajući dopuna tradicionalnih metoda, omogućujući ljudima da uče na daljinu, u svoje vrijeme i svojim vlastitim tempom. Ona je postala moćan alat za profesore da prošire svoje dohvate dok pruža studentima način da se obrazuju bez potrebe da stupe nogom u učionici.

I pored ovih prednosti, online obrazovanje je dokazano da je mač sa dvije oštrice. U nekom trenutku u njihovom učenju, svakom učeniku je potrebna lična pomoć koju interaktivne radne knjige i udžbenici ne mogu pružiti.

Učionice i predavanja omogućavaju studentima da se uključe sa svojim profesorima, asistentima. Studenti imaju mogućnost da podignu ruku da se pojašnjenje u trenutku, kada je najkorisnijie, a ne da se šalju e-mail i čekaju odgovor. Studenti mogu biti organizovani u radne grupe za projekte; i  najvažnije od svega, studenti se mogu okrenuti drugim učenicima i pitati ih pitanja i formirati prijateljstva i suparništva koje pružaju emocionalnu motivaciju za guranje sebe da biste saznali više i postigli veći uspjeh. Najkvalitetnije obrazovanje mora biti socijalno i interaktivno. Iako online učenje pruža mogućnost da preko web stranice dobije instant povratna informacija ipak društvena dinamika nedostaje.

Virtualni svjetovi obećavaju da će dostaviti najbolje aspekte  stvarnog svijeta učionica i učenja na daljinu u jednu platformu. Pomoću alata koji kreiraju avatare koji predstavljaju profesore i studenate,  mogućnosti glasa i videa, PowerPoint i druge kolaborativne whiteboard tehnologije, privatne chat poruke, profesoriori smatraju da najnovije generacije virtualnih svjetova mogu pojednostaviti proces predavanja i prezentacije, omogućiti studente da pitaju / daju odgovore na pitanja njihovih nastavnika ili jedni druge (bez prekidanja predavanja), druženje i uče na vrlo moderniji način i gde su troškovi učenja umanjeni.

Profesori su zaključili da u istinu, bilo koji predmet može uči u ovu postavku. Naizgled najpovoljniji je predmet je istorija u kojoj, na primjer, može se ponovo kreirati nešto poput Građanskog rata, i pružiti virtualni izleti na ratišta.

To je ono što Harlem projekat unutar Utherverse Digital ima za cilj da uradi. Zamisao Univerziteta u Arizoni je da se proizvede virtualna verzija 1920 Harlem. Koristeći state of the art grafiku, koje se mogu porediti sa savremenim video igrama, to će educirati, kao i zabaviti studenti kroz jedinstveno realno ponovno stvaranje vremenskog perioda koji više ne postoji. To omogućuje studentima da vide inspiraciju iza literature ili umjetničkih djela koja proučavaju.

Obrazovanje postaje istinski interaktivno u virtualnom okruženju. Virtualni svjetovi za učenje stranih jezika omogućuju na primer studentima Francuskog jezika virtualne izlete po Parizu da vide znamenitosti i da uče među izvornim govornicima francuskog jezika, kao da su zapravo tamo.

Sve tehnologije koje olakšavaju obrazovanje mogu se upotrebiti u virtualnom razredu, uključujući i mogućnost snimanja predavanja, tako da studenti mogu vratiti i slušati kasnije, ponovno izvesti dijelove koji su im potrebni da ponovo čuju i ne moraju da se oslanjaju na opsežne bilješke. Studenti mogu pohađati nastavu bilo gdje gdje ima interneta, a troškove prijevoza i stanovanja mogu se znatno ublažiti.

Interaktivna 3D rješenja su pokazala da se studentima povećava pažnja za 92% i rezultati testa za 35% - dok u isto vrijeme stvaraju novu razinu angažmana za studente i osoblje.

Primjer jednog takvog rešenja su i naočare kompanije „Okulus VR“ (Oculus VR) koju je „Facebook“ za dvije milijarde dolara.

Naočalee su zamišljene najprije kao igrački uređaj, ali je „Okulus VR“ za 18 mjeseci postojanja počeo da radi sa najvećim imenima u industriji.
„Rift“ ipak neće biti rezervisan samo za ljubitelje igara, već će tehnologija biti korišćena u komunikacijama, zabavi, medijima i obrazovanju, najavili su predstavnici „Fejsbuka“.

„Igre su prve, ali to je samo početak. Donjećemo 'Okulus' platformu u mnoge druge grane. Zamislite da gledate utakmicu sa tribina, sedite u učionicama sa drugim studentima i najboljim profesorima iz celog svijeta, da licem u lice razgovarate sa vašim ljekarom, idete u virtualnu prodavnicu i dodirujete ono što želite da kupite, a sve to, u stvari iz svoje sobe, sa VR uređajem na glavi“.