DISKRIMINACIJA U ŠKOLAMA BiHReportaža „Diskriminacija u školama u BiH“ Hilme Unkić i Amera Kapetanovića, nastala u produkciji Mediacentar Sarajevo, govori o inkluziji djece s poteškoćama u razvoju u obrazovni sistem BiH.