NAGRADNI EDUKATIVNO-EKOLOŠKI PROJEKT: RECIKLIRAN UREĐAJ JE SPAŠEN RESURS!

ZEOS eko-sistem d.o.o. pokreće novi edukativno-ekološki projekt "Recikliran uređaj je spašen resurs"!

U periodu od septembra/rujna 2018. do juna/lipnja 2019. školske godine ZEOS eko-sistem d.o.o. pokreće edukativne projekte podizanja svijesti i pravilnog odlaganja e-otpada na nivou petnaest osnovnih škola u općinama Ilijaš, Konjic i Mostar

Projekt za cilj ima edukaciju mladih o e-otpadu, pravilnom odlaganju e-otpada, njegovim koristima, opasnostima, reciklaži, infrastrukturi i zaštiti okoliša.

Projekt su podržali:

•    Općina Ilijaš
•    Općina Konjic
•    Grad Mostar
•    JKP RAD Sarajevo
•    JKP Standard Konjic
•    JP Komunalno Mostar

Projekti će se realizirati u suradnji s nadležnim općinama i javnim komunalnim poduzećima, kako bi se čitav proces propisnog odlaganja i zbrinjavanja e-otpada nastavio i nakon projekta.

Mladi školarci će imati priliku saznati nešto novo na pripremljenim prezentacijama i kroz radionice "rastavi-sastavi," a do kraja školske godine će imati priliku i praktično sudjelovati u procesu reciklaže donošenjem svog e-otpada u školu, koji će nakon toga biti propisno zbrinut od strane ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistema.

Za one škole koje sakupe najviše e-otpada ili čiji učenik pobijedi na kvizu znanja, pripremljene su vrijedne nagrade.
Kroz projekt se sudionicima nastoji prikazati koncept i važnost reciklaže, a koja se zasniva na pravilnom odlaganju e-otpada.
Planirane aktivnosti:
•    Edukacija od strane predstavnika ZEOS eko-sistem d.o.o. 
•    Pravilno odlaganje e-otpada od strane učenika u paletu u školi (škola koja sakupi najveću količinu e-otpada do kraja projekta osvaja 1. mjesto) - mjesečno izvještavanje od strane koordinatora
•    Radionicu rastavi-sastavi će provesti koordinator projekta (1 škola 1 predmet) - prezentacija na završnoj manifestaciji uz kviz znanja
•    Kviz znanja o e-otpadu - po najviše tri učenika iz svake škole će se natjecati na kraju projekta
•    E-transformer edukativni super kamion koji će posjetiti škole i sudionike tijekom projekta
Pravila:
•    Obrazovna ustanova koja sakupi najveću količinu e-otpada (iznad 1.000 kg), pod uvjetom da je učestvovala u aktivnostima  (radionica Rastavi sastavi i kviz znanja) će dobiti nagradu.
•    Obrazovna ustanova čiji učenik pobijedi na kvizu znanja pod uvjetom da je učestvovala u aktivnostima (sakupljanja e-otpada i radionici Rastavi sastavi), će dobiti nagradu.
•    Nagrade dobiva obrazovna ustanova, a ne sudionik.
•    Jedna obrazovna ustanova ne može dobiti obje nagrade, u takvom slučaju ZEOS eko-sistem odlučuje o drugoj nagradi.
•    Učenici koji pobijede na kvizu znanja će dobiti prigodnu nagradu i diplomu za prvo, drugo i treće mjesto.


Nadležne institucije, Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, prepoznale su važnost ovakvog projekta te su za provođenje istog izdala saglasnost.