OVIM SE POSTUPCIMA SPUTAVA UČENIČKA KREATIVNOST


Savremeni učenik se susreće s brojnim problemima kao što su preopterećenost s učenjem koja je opća karakteristika današnjeg školskog sistema.
Traži se veliki broj podataka, dok se zapostavlja učenje generalizacija i principa. Težište je na znanju, a ne na korištenju znanja. Ne uče se sposobnosti snalaženja u problemskim situacijama, već učenje gomile podataka, bez mogućnosti brze, praktične primjene.
Obrazovni procesi nisu uvijek usklađeni s intelektualnim razvojem individue, zbog čega dolazi do ugrožavanja mlade ličnosti, a to se najbolje očituje u: strahu od ocjena, bježanju iz škole, izmišljenim izostancima, neuvažavanjem slobode ličnosti.
Tehnike za gašenje kreativnosti su nadzor, kontrola, nedostatak izbora, vanjska evaluacija, nagrade.
Ladislav Bognar ističe da se dječija kreativnost može spriječiti na način da im se kaže :
Dobra ideja, ali…;
Teorijski dobro, ali…;
Budimo praktični, to je suviše nerealno; Ljudima se to neće svidjeti;
To je preskupo, nemoj još ništa započinjati; To zahtjeva više proučavanja;
To nije dovoljno dobro;
To je suviše komplicirano, prvo to moramo ispitati;
To nije u skladu s planom i programom;
To nije tvoj posao;
To nije naš problem;
Direktor to neće prihvatiti;
Ako je tako dobra ideja zašto ju niko do sada već nije predložio?;
To je suviše napredno, ljudi za to nisu spremni;
Nikad nismo to radili na takav način…