ŠTA JE MULTIMODALNO UČENJE?


Pripremila: Azra Pandur

Richard Mayer je proučavao kognitivnu teoriju podržavajući ideju da se multimedijom može pomoći ljudima da nauče sadržaje učinkovito i smisleno.
Odredio je 8 principa koji karakteriziraju upotrebu multimedije tokom učenja:
1. Princip multimedije: Učenici uče bolje ukoliko se nastavni sadržaji objašnjavaju primjenom slike i riječi
2. Princip prostorne blizine: Učenici uče bolje ukoliko su slike i riječi na približenim mjestima tokom učenja
3. Vremenska blizina: Učenici uče bolje ukoliko se slike i riječi pokazuju istovremeno, a ne naizmjenično
4. Princip usklađenosti: Učenici uče bolje kada nepoznati pojmovi nisu u prvom planu, nego ih se upoznaje korelacijom s već poznatim pojmovima
5. Princip modalnosti: Učenici uče bolje iz sadržaja prikazanih animacijom i naracijom nego iz animacija i teksta na zaslonu
6. Princip redundancije: Učenici bolje uče iz animacije i naracije nego iz ani- macija, pripovijedanja i teksta na zaslonu
7. Princip individualnih razlika: efekti dizajna u nastavnim sadržajima poticajniji su učenicima s manjim intelektualnim sposobnostima
8. Princip direktne manipulacije: kako se povećava složenost gradiva, utjecaj direktnog baratanja materijalima (animacija, tempo...) se također povećava.

Iako su nastali prije najnovijih znanstvenih istraživanja i zaključaka o funkcioniranju ljudskog mozga, ova istraživanja uvelike potvrđuju gornje principe. Činjenica je da ljudski mozak ima određena  fiziološka ograničenja koja direktno utječu na način na koji funkcionira naša memorija, a time i na način na koji učimo. Pokazano je da se naša radna memorija, odnosno ona kroz koji razmišljamo i usvajamo znanja, sastoji od dva “spremnika” – verbalno/tekstualnog i vizualno/prostornog od kojih svaki imaju ograničeni “kapacitet”. Spremnici mogu funkcionirati zajedno i na taj način pospješiti učenje (slika i tekst mogu funkcionirati bolje od samo jednog elementa).
Ova ograničenja direktno utiču na način na koji pamtimo i učimo te bi toga trebali biti svjesni svi oni koji kreiraju edukativne materijale, a pogotovo oni koji koriste multimedijalne elemente.