OČEKIVANJE USPJEHA ILI NEUSPJEHA

STAVOVI I OČEKIVANJA - I DIO

Tokom šezdesetih godina 20. stoljeća intezivnije su proučavani odnosi između učitelja i učenika, odnosno stavovi učitelja prema proučavanju o očekivanjima u vezi sa učeničkim postignućima.
Međutim, pkazalo se da učitelji koji su očekivali od nekih učenika intelektualno postignuće, to su i dobili. Ovo je poznato pod nazivom Pigmalionov efekt. Poznato je da učenici od kojih učitelji očekuju dostignuća, oni to i postignu, dok su učenici od kojih se nije takvo nešto očekivalo bili ''predmeti'' zanemarivanja i više su pažnje davali pogrešnim odgovorima nisko procjenjivanih učenika.
Ovo nije prisutno samo u pitanju očekivanja uspjeha, već i u pogledu nekih drugih obilježja, i to:
·         vanjski izgled,
·         kultura ili etnička pripadnost,
·         socio-ekonomski status i spol.
Međutim, u današnje vrijeme je široko prihvaćno stajalište da oni koji vjeruju u učenikove sposobnosti i koji se osjećaju odgovornim što su uspjeli postići zainteresovanost učenika, postižu različite rezultate na različitim predmetima.
Važne su sljedeće odlike koje učitelji treba da znaju:
a)  pokazivanje entuzijazma i zanimanje za predmet poučavanja
b)  izrazžavanje jasnih ciljeva i očekivanja u vezi sa učenjem
c)  poticanje usmjerenosti na zadatak
d)  jasno pokazivanje uvjerenja u učeničke mogućnosti savladavanja gradiva
e)  zainteresovanost za učenike i njihovo učenje

piše:  prof.dr. Jasna Barjaktarević

Povezani članak dio II