KAKO MOTIVIRATI DIJETE DA EFEKTIVNO UČI?

Motivacija je psihički proces zadovoljavanja potreba. Istraživanja su pokazala kako dijete najviše motivira dobar odnos s učiteljem, učiteljev entuzijazam, jasna struktura gradiva, raznolik sadržaj temeljen na konkretnim i razumljivim primjerima te primjerena težina zadataka. Kako vi motivirate svoje dijete na učenje? Uči li ono zbog stjecanja znanja ili dobivanja samo dobrih ocjena? S obzirom na to postoje dvije vrste motivacije, intrinzična (unutarnja) i ekstrinzična (vanjska) motivacija. U stvarnom životu, one se međusobno povezuju i nadopunjuju.

Motivi često dolaze iz okoline

Ekstrinzična motivacija usmjerena je na ispunjavanje obaveza i pod snažnim je utjecajem poticaja i pritisaka koji dolaze izvana. Ovakva motivacija potiče dijete na učenje zbog dobre ocjene, nagrade ili završetka škole. Nažalost, većina djece danas uči zbog tih motiva dok se bogatstvo znanja zanemaruje. Postojanje samo ove vrste motivacije vodi prema površnom pristupu učenju i strahu od neuspjeha.

Neka vaše dijete teži intrinzičnoj motivaciji

Intrinzična motivacija je sve ono što vaše dijete iznutra navodi na aktivnost i određuje njen smjer, intenzitet i trajanje. Za razliku od ekstrinzične motivacije koja dolazi izvana, intrinzična motivacija ovisi o osobnom angažmanu i interesu. Intrinzična motivacija nije utrka za nagradom nego predanost nekoj aktivnosti, a nagrada je sporedna i sama dolazi na kraju rada. Pomozite djetetu da ga vodi unutarnja motivacija. Otkrijte što voli, što ga veseli i zadovoljava njegove potrebe. Pokušajte mu pojasniti razliku u obavljanju učenja koje voli ili učenja zbog dobivanja nagrade.

Kako bi potaknuli dijete na učenje, ne koristite kazne ili nagrade jer one smanjuju motivaciju i učinkovitost učenja. Kazna će kod djeteta uzrokovati strah, izbjegavanje i bježanje od učenja. Prilagodite sadržaj koji dijete uči njegovim interesima i povežite s osobnim životom. Potičite njegovu radoznalost. Pomozite mu da sam postigne svoje ciljeve, ali naučite ga da postavlja realne ciljeve.

Ako ne možete natjerati dijete da uči, zamijenite udžbenik zanimljivom video snimkom, filmom ili učite s njim putem edukacijskih igara. Promijenite mu mjesto učenja i stvorite ugodnu, opuštajuću atmosferu bez napetosti i stresa. Postavljajte mu pitanja koja će ga zaintrigirati i potaknuti na razmišljanje i povezivanje sadržaja s temama koje su mu bliže. Učenje će za njega postati izazov, radoznalost i uživanje. Naučite ga da se ne uspoređuje s drugima već sam sa sobom. Kako bi osnažili njegovu motivaciju pohvaljujte ga. Neka vaša pohvala bude iskrena i neka naglašava što je specifično dobro učinilo. Naučite ga da prepozna svoj uspjeh i da se samopohvaljuje.

Svako dijete je specifično i posebno. Ono se razlikuje po intelektualnim sposobnostima,  području interesa te načinu i ciljevima učenja. Pronađite djetetu idealan način motivacije. Visoka motiviranost vodi do dobrih rezultata u učenju, a dobri rezultati još jače osnažuju njegovu motivaciju.

Izvor: med.over.net