Zašto su za roditelje važne informacije u školi?

Za razliku od roditeljskih sastanaka, informacije su individualni razgovori između roditelja i razrednika, na kojima, čuvajući privatnost svog djeteta, možete pratiti njegov napredak u školi i razgovarati o mogućim problemima.

Na informacijama ili individualnom razgovoru s razrednikom, nastavnikom ili predmetnim profesorom roditelj od njega dobija važne informacije o svom djetetu. Za svaki odnos, da bi bio uspješniji, potrebna je međusobna saradnja i komunikacija. Tako je i za razvoj učeničkih sposobnosti, kompetencija i mogućnosti potreban dijalog između razrednika i roditelja. Uspješnost učenika prati se i kroz otvorenu i srdačnu komunikaciju s roditeljem. Na taj način roditelj postaje aktivni sudionik u životu svog djeteta i aktivno se uključuje u rad razredne zajednice.


Individualni razgovori, kao što samo ime kaže, događaju se između roditelja i razrednika, ili predmetnog nastavnika, i u njima ne sudjeluju druge osobe, jer je potrebno voditi računa o privatnosti učenika.

Kada na informacije?

Vrijeme individualnih razgovora zapisano je na stranicama škole ili se nalazi u "informativki" vašeg djeteta. Učitelj je također na prvom roditeljskom sastanku obavijestio roditelje u kojem vremenu će se održavati individualni razgovori.

Za učitelja je važno da roditelj dođe na razgovor dva puta tokom jednog obrazovnog razdoblja (polugodišta). Učitelj će vam pružiti informaciju o napredovanju vašeg djeteta, iskazat će vam njegov brojčani uspjeh (osim u prvom polugodištu prvog razreda), te vas obavijestiti o odgojnim elementima i socijalnim aspektima unutar jednog razreda, odnosno prihvaćenosti vašeg djeteta u razredu.


Za roditelja je važno da dođe na individualni razgovor čim primijeti neki problem koji ometa učenika u radu, na primjer nesigurnost, plač, kada dijete ne želi ići u školu, nema prijatelja... Sa svim tim problemima učitelja bi trebalo upoznati. Roditelj na individualnim razgovorima upoznaje učitelja i s mogućim zdravstvenim poteškoćama koje ima dijete, s postupcima koje dijete redovito polazi, kao što su vježbe očiju ili vježbe kod defektologa. Roditelj učitelju prilaže i potvrde o polaženju izvannastavnih aktivnosti koje učenik pohađa, te zajedno donose procjenu o učenikovoj opterećenosti.

Individualni razgovori preporučuju se dva puta u jednom obrazovnom razdoblju, ali u razredu rade i ostali učitelji/nastavnici koji nisu razrednici, kao što su učitelji stranog jezika, vjeroučitelji, učitelji u produženom boravku, a u 4. razredu i profesor muzičke kulture pa bi roditelj i njima jednom godišnje trebao doći na individualni razgovor.

Ako vaše dijete pohađa produženi boravak te redovno susrećete učitelja produženog boravka na hodniku, to ne bi smjelo biti dovoljno za vašu informaciju o djetetu i ipak biste trebali doći na individualni razgovor (pogotovo o odgojnim aspektima i vremenu koje dijete provodi u produženom boravku).

Uočite li neki negativni odmak od uobičajenog ponašanja učenika, otiđite u školu kako biste s učiteljem zajednički pronašli rješenje problema.

Unaprijed se pripremite

Individualni razgovori omogućit će vam cjelovit uvid u aktivnosti i znanje vašeg djeteta. Njihova važnost je u tome što se na individualnim razgovorima govori o svakom djetetu ponaosob, što nije slučaj sa roditeljskim sastancima.

Prije odlaska na individualne razgovore zabilježite sebi na papir pitanja koja želite postaviti razredniku (u takvim situacijama nas ponesu emocije i zaboravimo šta smo htjeli pitati), ponesite papir i olovku i za svaki predmet zabilježite kratku napomenu (npr. treba popraviti rukopis, nema redovnu opremu…), recite razredniku informacije koje su bitne za daljnju komunikaciju među vama, ako se ne slažete s određenim elementom izrecite to razredniku i saslušajte objašnjenje, pokušajte pronaći zajednički cilj oko kojeg ćete dalje nastaviti graditi odnos.

I neka vaše vrijeme provedeno na individualnim razgovorima ne bude duže od 15 minuta.