ŠKOLE NOVOG DOBA STEVE JOBS - A

Zamislite obrazovni sistem po kojem ne morate ići svaki dan u školu, ne morate se striktno držati rasporeda nastave i sjediti u školskim klupama, te da sami birate šta ćete i kada učiti. Upravo ovaj koncept razvila je Steve Jobs škola koja je formirana u Holandiji 2013. godine

Fondacija "Obrazovanje za novo doba" zaslužna je za otvorenje Steve Jobs škole. Radi se o školama koje su fokusirane na korištenje iPad tableta u učenju i svim drugim aktivnostima. Školske table, rasporedi, ali i roditeljski sastanci su se u potpunosti preselili na tablete i prateće aplikacije. U Steve Jobs školama svaki učenik od četvrte godine dobija svoj iPad i sam bira šta će i kada učiti.

"Glavni princip rada ovog sistema nije samo korištenje tehnologije pri podučavanju djece, radi se o individualizaciji nastave sto je najveća prednost ovog sistema i što ga izdvaja i čini efikasnijim u odnosu na druge sisteme obrazovanja", rečeno je na današnjoj konferenciji održanoj u hotelu Bristol.

Predstavnik Steve Jobs škole, Teun Gautier jer je nekoliko puta istakao da prvi put djeca nisu primorana učiti gradivo za koje nisu spremna ili učiti ponovo gradivo koje su već savladali.

Ove škole su otvorene 50 sedmica u godini, svakog radnog dana od 8 do 18 sati, tako da po prvi put djeca i roditelji mogu birati kad žele doći u školu i kad žele slobodne dane. Virtualna škola je dostupna stalno i svugdje pa se veliki broj roditelja upravo iz ovog razloga odlučuje za ove škole. Naime, djeca mogu učiti čak i kada su na odmoru i nisu u mogućnosti da dolaze u školu jer su njihovi iPadi sa njima 24/7.


"Učitelji više neće imati samo ulogu predavača lekcija, već preuzimaju ulogu 'mentora', koji podržavaju djecu u njihovim individualnim i grupnim projektima, a djeca i roditelji su ti koji biraju na koje predmete žele da se posebno fokusiraju. Standardni razredi formirani na osnovu starosne dobi više ne postoje u ovom sistemu. Djeca se razdvajaju u grupe od po osam članova na osnovu njihove sposobnosti da usvoje određeno gradivo i proces učenja je potpuno prilagođen individualnim potrebama, brzini i stilu učenja svakog djeteta", rekla je Bea Bunjo iz kompanije Birr Gropu d.o.o. koja ima licencu za realizaciju i implementaciju ovog sistema obrazovanja za prostor jugoistočne Evrope.

Između časova djeca imaju priliku odmoriti se uz mnogobrojne sportske ili kulturne sadržaje koje ovaj sistem nudi, a i te sadržaje djeca sama biraju.

"Svijet u kojem živimo konstantno se mijenja i djeca koja su danas učenici biti će na tržištu rada 2020-ih godina tako da i njihovo obrazovanje moramo prilagoditi godinama koje dolaze i potrebama koje ce tadašnje društvo zahtijevati", rekao je Gautier.

Ovaj sistem ili samo dio sistema moguće je implementirati u svim javnim ili privatnim, već postojećim školama. U Holandiji se već mnogo 'tradicionalnih 'škola odlučilo za dio ovog sistema, a jedna od škola je i u potpunosti usvojila ovaj vid edukacije.