MAPE UMA - Geštalt

Naš um teži cjelovitosti,stvaranju obrazaca i zaokruživanju cjeline. Ako čitajući naiđemo na riječi „Jedan,dva,tri…“ prirodan impuls u nama teži da doda riječ četiri. Ili ako neko kaže „Imam jednu strašnu priču da vam ispričam…Ali,uh! Izvinite ipak sam zaboravio da nebih smio to da vam pričam“ vaš um će u tom slučaju žuditi da čuje nastavak priče,težeći za upotpunjenjem informacije. Ova urođena tendencija da traži cjelovitost,upotpunjenje postiže se stvaranjem mape uma.

Mapa dopušta da se ideje granaju i šire onoliko koliko želimo.Više o tome  u knjiz Mape uma
Knjiga je dostupna  na  :  MAPE UMA