PATULJAK IZ ZABORAVLJENE ZEMLJE - LEKTIRA

PATULJAK IZ ZABORAVLJENE ZEMLJE

Ahmet Hromadžić objavio je 1984. godine roman-bajku “Patuljak iz Zaboravljene Zemlje”. Hromadžić je svoje djelo isprepleo irealnim i realnim motivima. U ovom djelu pisac isprepliće svijet i motive Zaboravljene Zemlje s motivima svog svijeta, te motive svog djetinjstva s kasnijim razdobljima svog života, kada ponovno, nakon petnaest godina, odlazi u svoje selo. On svoje djelo započinje pričom o Sunčanu i Pahuljici, no nakon određenog dijela priče, pisac zaustavlja radnju te se prebacuje na priču o tome kako je, gdje i kada prvi puta ispričao priču o Sunčanu i Pahuljici. Tijekom cijelog djela pisac stalno objašnjava zašto je prekinuo priču te odgovara na neka imaginarna pitanja, za koja pretpostavlja da ih čitatelj postavlja tijekom čitanja. Na kraju djela, posljednje poglavlje knjige naziva “Pitanje na koje nisam mogao da odgovorim”. Unutar tog poglavlja pisac objašnjava zašto je napisao knjigu. Posljednju rečenicu upućuje direktno čitateljima te ih moli za pomoć. Moli da mu jave ako saznaju nešto o Sunčanu.
Jezik i stil djela prilagođeni su djeci. Ima puno opisa te zanimljivih dijaloga. Jedna od najzanimljivijih stvari u djelu su zapravo pitanja koja Hromadžić postavlja čitateljima. Na ta pitanja on ponekad odgovori, a ponekad ostavlja čitatelju da sam promišlja o odgovoru, pa tako budi zainteresiranost čitatelja. Hromadžićev stil pisanja vrlo je komunikativan u odnosu na čitatelja, slikovit je te izrazito lako čitljiv. Građu za ovaj roman, kao i za ostala svoja djela, pronašao je u podneblju Bosanske Krajine, gdje je pisac proveo djetinjstvo i mladost. Pišući ovo djelo, on je pisao o svijetu djetinjstva, svojim vršnjacima i prijateljima.
Pouka ovog romana je da u životu treba biti uporan, strpljiv i snalažljiv. Također, treba biti spreman žrtvovati se za drugoga i spreman patiti za drugoga, upravo kao što je Sunčan pošao tražiti Pahuljicu, a da ni to učinio, morao je ostaviti sve iza sebe. Pisac u ovom romanu uzdiže empatiju te upornost kao najviše vrednote koje bi svatko trebao posjedovati. Te uzvišene ideale manifestira kroz lik Sunčana, koji je uporan, hrabar, neustrašiv, odvažan te sa svima želi ostati u prijateljskim odnosima, a nikoga ne želi povrijediti. Ovo djelo je upravo zato vrlo primjereno djeci jer se djeca mogu poistovjetiti s likom Sunčana i naučiti ponešto od njega. Mogu naučiti kako biti dobri i odani prijatelji, ali kako biti i uporni te nikada ne odustajati od svojih ciljeva.
Djelo Ahmeta Hromadžića “Patuljak iz Zaboravljene Zemlje” vrlo je zanimljivo, budući da se pisac ne zadržava na dosadnim i nepotrebnim opisima, već opisuje samo ono što je bitno za priču. Također, zanimljivost i napetost priče postiže vrlo zanimljivim prekidanjem radnje te mijenjanjem mjesta i vremena radnje. Uvodi i pitanja koja postavlja čitatelju te tako komunicira s čitateljima.
Vrsta djela: roman-bajka
Tema djela: avanture patuljka Sunčana iz Zaboravljene Zemlje
Mjesto radnje: Zaboravljena Zemlja, neimenovane obale i mora, pisčevo selo


SLIJEDITE NAS NA FACEBOOK-u