DEEPAK CHOPRA -7 DUHOVNIH ZAKONA ZA RODITELJE I DJECU      Najveća želja roditeljskog srca jeste vidjeti kako njegovo dijete postiže uspjeh, a ipak koliko malo nas shvaća da je najdirektniji put do uspjeha – put duha? Većina ljudi obično ne povezuje to dvoje – upravo suprotno. 


     Naša roditeljska obaveza je da usmjerimo djecu na put duha, to je naša odgovornost. To je najbolje što možemo učiniti da bismo im osigurali uspjeh u životu – bolje nego da im damo novac, siguran dom, pa čak i ljubav i pažnju. Da bismo počeli s odgajanjem na nov način, potrebna su nam praktična načela za podučavanje djece. Da bismo se povezali s duhom, potrebno je znanje o duhu. Kad vježbamo duhovne zakone, usklađujemo se s Prirodom. Svaki drugi način života vodi do napora i patnje. Uspjeh koji smo postigli s naporom može nam dati dobre stvari, ali izostat će unutrašnje ispunjenje koje tražimo od tih stvari.
    Jezikom odraslih, sedam duhovnih zakona izražavaju se na sljedeći način:

PRVI ZAKON: Zakon čiste potencijalnosti
Izvor stvaranja je čista svijest… čista potencijalnost traži izraz od nevidljivog do vidljivog.
Na dječijem jeziku: Sve je moguće.

DRUGI ZAKON: Zakon davanja
Ako smo spremni dati ono što želimo imati, održavamo kruženje izobilja i bogatstva u našem životu.
Na dječijem jeziku: Ako nešto želiš, to daj.

TREĆI ZAKON: Zakon karme
Ako se odlučujemo za djela koja donose sreću i uspjeh drugima, plod naše karme je sreća i uspjeh.
Na dječijem jeziku: Kad donosiš neku odluku, mijenjaš budućnost.

ČETVRTI ZAKON: Zakon najmanjeg naprezanja
Inteligencija Prirode djeluje bez napora, s lahkoćom, bezbrižnošću, skladom i ljubavlju. Kada njegujemo te sile, postižemo uspjeh lahko i bez napora.
Na dječijem jeziku: Nemoj reći ne (ne odbijaj, ne odbacuj) – kreći se s tokom.

PETI ZAKON: Zakon namjere i želje
U svakoj namjeri i želji nalazi se mehanizam njenog ispunjenja. U polju čiste potencijalnosti, namjera i želja posjeduju beskonačnu uređivačku snagu.
Na dječijem jeziku: Svaki put kad nešto želiš, siješ sjeme.

ŠESTI ZAKON: Zakon nevezivanja
Ako smo spremni zakoračiti u nepoznato, u polje svih mogućnosti, predajemo se stvaralačkom duhu koji upravlja plesom svemira.
Na dječijem jeziku: Uživaj u putovanju.

SEDMI ZAKON: Zakon dharme
Kad povežemo svoj jedinstveni talent sa službom drugima, doživljavamo zanos i uzdizanje duha – što je konačni cilj svih ciljeva.
Na dječijem jeziku: Ovdje si zbog nekog razloga. 


    Deepak Chopra,7 Spiritual Laws for Parents (Guiding Your Kids to Success and Fulfillment)
Pripremila i prevela: Azra Pandur, PCŠkolarac