PITANJA KOJA BI SVI UČITELJI TREBALI POSTAVLJATI SEBIUčenici koji rijetko sudjeluju u radu te pokazuju mali interes za rad, ne razumiju što treba raditi ili im nije dovoljno jasan cilj rada, odnosno zašto pojedini zadatak trebaju napraviti.
U takvim slučajevima učitelji trebaju posvetiti više vremena motiviranju učenika, objašnjavajući im s kojim ciljem rade te zašto je tema ili aktivnost važna za njihovo napredovanje u životu.


PITANJA KOJA BI UČITELJI TREBALI POSTAVLJATI SAMI SEBI, A NE UČENICIMA, BITAN SU DIO UČITELJEVA RADA.
MEĐU NJIMA SU SLJEDEĆA:

JE LI PREDVIĐENI RAD NA ODGOVARAJUĆOJ RAZINI ZA UČENIKE?

ODVIJA LI SE ODGOVARAJUĆIM TEMPOM?

RADI LI SVAKI UČENIK ONO ŠTO ODGOVARA NJEGOVIM SPOSOBNOSTIMA, PRETHODNOM ZNANJU I ISKUSTVU?

JESU LI NASTAVNI SATOVI RAZLIČITI?

UKLJUČUJU LI NASTAVNI SATOVI AKTIVNOSTI UČENIKA?

JESU LI AKTIVNOSTI KOJE KORISTIM – RASPRAVE,RAD U SKUPINAMA, IGRE, NATJECANJA...- UČENICIMA ZABAVNE?

UVAŽAVAM LI UČENIKA?

ZNAM LI KOJA PODRUČJA SU U SREDIŠTU ZANIMANJA ODREĐENOG UČENIKA?

IMAJU LI UČENICI MOGUĆNOST POKAZATI KREATIVNOST ILI IZRAŽAVANJE PROBLEMSKIM AKTIVNOSTIMA?

POUČAVAM LI S ODUŠEVLJENJEM? IMAM LI DOBAR ODNOS S UČENICIMA? 

POTIČEM LI ČESTO SVOJE UČENIKE?

DAJEM LI POTICAJE I PRIZNANJE ZA USPJEH PRAVOVREMENO, NAKON ŠTO UČENIK ZAVRŠI SA SVOJIM RADOM?

Prof.psiholog Sanja Režek


Pripremila: Azra Pandur