PRIJEDLOG PARIŠKH ARHITEKATA - MOST I TRAMPOLIN PREKO RIJEKE SENEPariški arhitekti su predložili izradu neobičnog mosta koji bi, na jedinstven način, omogućio prelazak preko rijeke Siene.

Most je na napuhavanje i opremljen je ogromnim trampolinom koji omogućuje preskakivanje. Trampolin ima promjer 30 metara, a da biste prešli preko rijeke morate odskakutati preko tri takva trampolina.

"Čini nam se da Paris već ima mostova i prolaza potrebnih za prijelaz cestovnih vozila i pješački promet. Naša je namjera pozvati sve posjetitelje i stanovnike da se upuste u noviji i zabavniji put preko vode." - izjavili su arhitekti.

Uzduž rijeke Siene već ima 37 klasičnih mostova, a ovaj most bi bilo nešto sasvim jedinstveno ne samo u Francuskoj već i cijelom svijetu.