SMIJEŠNA STRANA ŠKOLE

Grcki novac se zove drakula.

Izraelci su napravili zlatno tele jer nisu imali zlata da naprave kravu.

Stanovnik Atene se zove Ateist.


Francuska nacionalna himna je Majoneza.

Rijeka Rajna teče vodoravno od Basela, a onda uspravno...

Livingstone je nazvao Viktorijine slapove po Elizabeti.

Hindusi su rodom iz Indije. Oni nose turbine na glavi.

Harlem je mesto gdje Turci drže sve svoje žene.

Geografska dužina i širina veoma su korisne. Pretpostavimo da se čovjek davi. Dovoljno je da vikne na kojoj je širini i dužini, i mi ga mozemo naći.

Mnogo atoma zajedno zovu se monokli.

Kosa ploča je ploča koja se naginje i ako je experiment uspio, rezultat je neminovan.

Kada promatrate pomračenje Sunca, nikad ne gledajte u Sunce. Mogu se koristiti i zatamnjene naočare da bi se posmatrala pomračina, ali je potreban oprez i nikad ne smijete stajati preblizu!!!

Razlika između vazduha i vode jest u tome što vazduh moze postati vlažniji, a voda ne.

Plin koji izlazi je veoma opasan za ljudska bića, pa sljedeći experiment smije izvesti samo profesor.

Četiri su simptoma prehlade. Dva sam zaboravio, a dva su toliko poznata da ih je suvišno spominjati.

Da bi se bilo dobra medicinska sestra, mora biti potpuno sterilna.

Neke su krave veoma opasne, osobito bik.

Zmije imaju dva spola, otrovni i neotrovni.

Sva su stvorenja nesavršene životinje. Samo je čovjek savršena žvotinja.

Antidot je smiješna priča koju ste već čuli.

Ljekari kažu da su smrtonosne bolesti najgore.

Kad se moj mladi brat rodio morali su ga staviti u akumulator.