ONLINE KOMPLETAN KURS DIGITALNI ALATI U NASTAVI
SRETNI KRALJEVIĆ LEKTIRA
POWERPOINT - RASPORED ČASOVA
DIGITALNI ALATI - WORDWALL -PRIRODA I DRUŠTVO - ZDRAVLJE
BEZBJEDNO KORIŠTENJE INTERNETA - GENIALLY
KOMPLETAN KURS - ČUDESNI GENIALLY
GENIALLY - SVJETSKI DAN VODA
WEBINAR MULTIMEDIJA U NASTAVI DIO 2
DIGITALNI ALATI - LEARNINGAPPS - ŠTA JE MAGNET
WEBINAR  MULTIMEDIJA U NASTAVI - ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OMOGUĆENA TRENUTNA PRIJAVA
MULTIMEDIJA U NASTAVI - WEBINAR
MAPE UMA - TONI BUZAN
Kako pomoći djetetu u učenju i pisanju domaćih zadaća
Udžbenik za dopunsku nastavu od V-IX razreda
Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja - infografika
ZEC I KORNJAČA -AUDIO BASNA
STOP VRŠNJAČKOM NASILJU !
Četiri savjeta koja će djeci pomoći zadržati motivaciju tokom školovanja od kuće
DIGITALNI ALATI - EMAZE - INFLACIJA KROZ POVIJEST
ŠTA JE UČENJE NA DALJINU?