ŠTA JE UČENJE NA DALJINU?
DJECA VAM SE SMIJU
KWL TABLICA- nastavne metode
ADVOKAT SE PRILIKOM ZOOM SASTANKA POJAVIO U OBLIKU MAČKE
POWERPOINT - GENIALLY - SLAJDOVI ZA  VIRTUALNU SOBU
WEBINAR 2.0 POWER POINTIRANJE
DIGITALNI ALATI U NASTAVI KOMPLETNI KURSEVI GENIALLY I CANVA
KAKO UČENICI RAZNIM TRIKOVIMA IZBJEGAVAJU ONLINE NASTAVU
ČINKVINA TEHNIKA
ESEJ - nastavne metode
INSERT METODA - nastavne metode
DIGITALNI ALATI U NASTAVI - GENIALLY - HRVATSKA U SREDNJEM VIJEKU
DEBATA -nastavne metode
DIGITALNI ALATI - BOOKWIDGETS - PRAVILA PONAŠANJA
DIGITALNI ALATI - GENIALY- MATEMATIKA
DIGITALNI ALATI - BOOKWIDGETS  -ŽIVOTNI USLOVI
DIGITALNI ALATI - EMAZE - ZRAK
POČEO JE JANUARSKI ROK ZA PRIJAVU NA KURS - DIGITALNI ALATI U NASTAVI GENIALLY
 KURS ONLINE - CANVA : SVE ŠTO TREBATE ZNATI
NOVOGODIŠNJI POKLON - MINI KURS - KAKO KREIRATI PUZLLE KVIZ GENIALLY