NAJAVA KURSA DIGITALNI ALATI U NASTAVI - GENIALLY
DIGITALNI ALATI - GENIALLY - HISTORIJAT VIOLINE
DIGITALNI ALATI - GENIALLY - BESJEDA O POŠTENJU
ONLINE KOMPLETAN KURS DIGITALNI ALATI U NASTAVI
DIGITALNI ALATI - GENIALLY - MUZIČKI KVIZ
DIGITALNI ALATI - WORDWALL - PRONAĐI PAR
"Lideri online nastave" - besplatan kurs
BLOOMOVA TAKSONOMIJA I DIGITALNA TEHNOLOGIJA
POWERPOINT - OBRAZAC ZA PREZENTACIJU "ZDRAV ŽIVOT"
POWERPOINT - OBRAZAC ZA PREZENTACIJU
DIGITALNI ALATI - WAKALET -  POUČNI FILMOVI ZA SAT RAZREDNIKA
DIGITALNI ALATI - PADLET -SINONIMI
DIGITALNI ALATI - WORDWALL - SVIJET OKO NAS (1. razred)
WEBINAR - DIGITALNI ALATI U NASTAVI -GENIJALNI GENIALLY
DIGITALNI ALATI - GENIALLY - NAUČILI SMO U TREĆEM RAZREDU
POWERPOINT (GOOGLE SLIDES) - BIJELI JELEN LEKTIRA
POWERPOINT - KAKO MOTIVIRATI NEMOTIVIRANE UČENIKE
POWERPOINT U NASTAVI - RAZLOMCI
DIGITALNI ALATI - GENIALLY - MUZIČKI KVIZ
POWERPOINT- HASANAGINICA