UPLATA ZA KURS Digitalni alati u nastavi - Genially

Zbog mnogobrojnih upita kako platiti kurs Digitalni alati u nastavi - Genially, evo osnovnih instrukcija:


1. Uplata putem poštanske usluge Post Cash

Vrijedi za područje Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.Procedura slanja novca je krajnje jednostavna. Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje.
Nakon obavljene isplate Pošta će obavijestititi pošiljaoca putem SMS-a da je PostCash e-uputnica isplaćena.

Iznos koji se uplaćuje je 15 EUR ili 30 KM


Novac možete poslati na ime : 
Miro Pandur 
Ul Ćemalovića br 8 
88 000  Mostar 
Bosna i Hercegovina
tel. 061 177 535

Obavijest o uplati možete poslati na E-mail: artinmediamostar@gmail.com2. Uplata preko žiro-računa (samo za državljane Bosne i Hercegovine)

Primatelj:
Obrt ARTINMEDIA
Mostar, Ćemalovića 8
tel/fax +387 61 177 535
ID BR: 4328579730005
Šifra djelatnosti: 90.03

Transakcijski račun:
1402021120008688 SBERBANK BH d.d.


Svrha uplate: kurs 
Iznos uplate 30 KM

Napomena: obavezno poslati dokaz o izvršenoj uplati na E-mail:
artinmediamostar@gmail.com


3.Uplata putem Pay Pal servisa

Uplata Pay Pal servisom

DIGITALNI ALATI U NASTAVI - GENIALLY
Privatna grupa · 611 članova
Pridruži se grupi

Pojašnjenje:
Cijene naših Kurseva su na  stranicama  kursa iskazane u američkim dolarima prema važećem kursu u odnosu na EUR i važe za plaćanje putem Pay Pal-a.Zato da ne bude zabune,kada vidite da su negdje cijene kursa iskazane u EUR to važi za plaćanja putem pošte i WU.