}); TEHNOLOGIJA NEMA DUŠU - ONA JE SAMO ALAT

TEHNOLOGIJA NEMA DUŠU - ONA JE SAMO ALAT

 Onaj ko želi da nešto učini naći će način, a onaj ko ne želi naći će isprike.

Već dvije godine se neprekidno postavlja pitanje da li djecu vratiti u škole ili ići na online nastavu.

Većina nastavnika i roditelja je za klasičnu nastavu uprkos činjenici da je procenat mogućnosti širenja Covid-a veća u zatvorenim prostorima.

Zašto je to tako?

Zar je online nastava toliko strašna ili nosi gore posljedice nego mogućnost širenja i oboljevanja od virusa?

Zanemaruje se činjenica da online nastava kojom se pokušava oponašati klasična nastava - zapravo nije moguća.

Klasičnu nastavu nije moguće preseliti online.

Metode poučavanja su drugačije, drugačija je percepcija znanja, drugačije je okruženje,drugačiji je psihološki okvir u kojem se poučavanje dešava.

I još nešto ništa manje važno: ljudima nedostaje kretanje,druženje,razmjena emocija i promjena svakodnevnog životnog prostora.

Sjedeći za kompjuterom i gledajući u ekran svaki dan, a da pri tome zanemarimo kretanje, vježbanje, druženje, ima svoje posljedice.

ZDRAVSTVENE.

O potrebi doziranosti korištenja mobitela i kompjutera, o potrebi mjere - koliko zapravo možemo danas provesti vremena za računarom i pred ekranom, nikad nije dovoljno govoriti, jer je to prevažno.

Onaj ko zanemaruje činjenicu da više vrijedi 10 minuta smislene aktivnosti koja vodi tačno određenim ciljevima, nego razvučeno i nejasno struktuirano predavanje više od pola sata ( da ne kažem 45 minuta) naići će na velike poteškoće koje će prije demotivirati i predavača i učenika, nego im pomoći u zamjeni za klasičnu nastavu.

Stalno naglašavam da više nije uvijek bolje I da to posebno vrijedi u online nastavi.

No ne treba gubiti iz vida činjenicu da obučeni nastavnik, nastavnik koji vlada digitalnim alatima, može lakše prebroditi teškoće online nastave I vrijeme provedeno ispred ekrana učiniti đacima zanimljivim I poželjnim. Takav nastavnik će sa manje postići više.

Zato je investicija u savlađivanje digitalnih alata neprocjenjiva pomoć u životu I radu.

Nikada tehnologija neće zamjeniti učitelja, jer tehnologija nema dušu. Samo učitelj može razumjeti učenika I biti mu smjernica za dostizanje životnih ciljeva.

Miro Pandur - edukator