}); SAT ZA ODBROJAVANJE - TRAJANJE 60 SEKUNDI

SAT ZA ODBROJAVANJE - TRAJANJE 60 SEKUNDI


Sat za odbrojavanje!
Ovo je kreirano programom Canva. Može poslužiti kod kviza kada treba ograničiti vrijeme potrebno za odgovor i malo povećati tenzije 🙂