}); OBRNUTA UČIONICA - KURS U NAJAVI

OBRNUTA UČIONICA - KURS U NAJAVI

 Kurs koji pripremam je sinteza znanja sadržanih u kursevima o digitalnim alatima i praktičnoj primjenjivosti ideje obrnute učionice u svakodnevnoj nastavi.

Ne poričući nedvojbene prednosti tradicionalne nastave koja u prvom redu ima svoj socijalni aspekt, istaći ću prednosti obrnute učionice i tu kreativnu snagu koja može pomoći da učenik sa daleko više entuzijazma, usvaja gradivo.

Kada učitelj poznaje rad na računaru i raspolaže određenim setom digitalnih alata onda sa lakoćom može realizirati ideju obrnute učionice koja je svoju primjenu našla u mnogim osnovnim i srednjim školama u SAD-u i u Evropi, Turskoj,Kini, Singapuru, Dubaiu,Iranu, Argentini...

Jedan od tvoraca ove ideje  Eric Mazur profesor na Harwardu,fizičar rekao je da : "po standardnom pristupu poduke, dio aktivnog učenja je prepušten učenicima na njihovu vlastiti odgovornost, izvan učionice. Ako o ovome racionalno razmislimo, moramo ovo okrenuti, tako da pasivno učenje stavimo van učionice a aktivno učenje unutar učionice." 

Čitava ideja bazirana je na korištenju mogućnosti tehnologije koja može pomoći u procesu učenja. 

Ako ste pohađali neki od naših kurseva Genially, Canva, Wordwall... došli ste u posjed moćnih alata koji se idealno mogu iskoristiti za Obrnutu učionicu.

Prema savremenim istraživanjima Obrnuta učionica ima veoma pozitivan uticaj na učenje učenika a naročito na one učenike koji inače imaju poteškoće u učenju. Ovdje su rezultati odlični upravo zbog činjenice da je takvim učenicima potrebno višekratno ponavljanje kako bi došlo do usvajanja građe. Tako se može značajno ispraviti problem zaostajanja u usvajanju građe sa kojim se susreće gotovo svaki nastavnik i zbog čega dolazi do nejednakog nivoa znanja, koje se vremenom samo produbljava.

Na ovom kursu ćemo istražiti metode rada Obrnute učionice i upoznati načine kako možemo postići najbolju integraciju oba svijeta, realnog i digitalnog u poučavanju.

Miro Pandur mentor kursa

Više o prijavi na kurs:

https://www.pcskolarac.info/2021/10/novi-kurs-obrnuta-ucionica.html