}); EDUKACIJA PROSVJETARA

EDUKACIJA PROSVJETARA

EDUKACIJA PROSVJETARA

Od 1.9.2021 godine cijene kurseva su značajno promjenjene.
Razlog tome su veliki troškovi održavanja servera i kreiranja sadržaja. Usljed korone nastojali smo da ljudima u nevolji damo priliku da se educiraju i steknu potrebna znanja kako bi mogli voditi Online nastavu. Vjerujemo da je vrijeme pandemije iza nas i da nastupaju bolja vremena u kojima će digitalno pismen nastavnik postati standard. Sva znanja koja su vam putem kurseva iznesena, plod su višegodišnjeg iskustva i pregalačkog rada sa softverima koji u konačnici olakšavaju postignuća, ali je ciklus učenja rada sa tim softverima zahtjevan i dugotrajan.

PohađajućI kurseve taj ciklus se drastično smanjuje, a učenje ubrzava.
Ako ste nekada pohađali, a kao što vjerujemo da jeste, neke od webinara koje organiziraju nedovoljno obučeni i nepotpuno stručni ljudi, tada ste mogli posvjedočiti koliko naporno može biti praćenje takvih webinara, a često sa veoma slabim efektom na povećanje vašeg znanja.
Destimulativni karakter takvih edukacija zasigurno neće povećati svijest o značaju digitalnih vještina.

O štetama koje mogu prouzročuti laički pristupi educiranju prosvjetara ovdje ne želimo previše izlagati, ali dovoljno je reći da će nezainteresiranost i dosada učenika biti najbolji pokazatelj da se digitalnom poučavanju ne može pristupati površno, nasumice i da će se zbog pogrešno naučenih principa sve to direktno reflektovati na kvalitet nastave.

Naši kursevi su, u praksi provjereni, iskustvom polaznika potvrđeni, kvalitetni edukacijski materijali čije pohađanje garantira sticanje potrebnih digitalnih vještina koje direktno utiču na kvalitet nastave, ali i dignitet nastavnika koji ih koristi.

Budite sa nama. Znanje ima cijenu. Besplatno često puta znači mnogo skuplje. Umjesto beskrajnih lutanja po bespućima interneta i traženju riješenja, budite usmjereni na izvore koji će vam ušediti vrijeme, novac i zdravlje.
Internet tehnologija može olakšati život, a može biti i noćna mora za one koji se njome pogrešno služe.

S poštovanjem
Mentor kurseva
Miro Pandur

Više o kursevima na: