}); DIGITALNI NASTAVNI MATERIJALI

DIGITALNI NASTAVNI MATERIJALI

 Carnet je kao pomoć učiteljilma i nastavnicima objavio ovaj priručnik koji možete pogledati OVDJE.

Teme koje se obrađuju su:

  • E-učenje
  • O digitalnim nastavnim materijalima
  • Primjeri digitalnih nastavnih materijala
  • Kako kvalitetno primjeniti digitalne nastavne materijale u nastavi?
  • Izrada digitalnih nastavnih materijala