}); DIGITALNI ALATI U NASTAVI - CANVA

DIGITALNI ALATI U NASTAVI - CANVA

Kreirano sa programom Canva. 
Velika pomoć nastavnicima u kreiranju sadržaja u trenutku. Imamo i kurs Canva sve što trebate znati... 

Zainteresirani mogu napisati riječ "kurs Canva" i poslati OVDJE