DIGITALNI ALATI - WAKALET - SABIRANJE I ODUZIMANJE S BROJEM 6

 Naša vrijedna učiteljica Fatima Kadrić je upravo objavila malu kolekciju radova za predmete Matematika i Muzička kultura uz korelaciju sa predmetima Likovna kultura i TZO.

Sadržaj čine sljedeći elementi:

Uvodna aktivnost - igra puzle u LearningAps-u, ples uz pjesmu Majmunski ples

Aktivnost u toku glavnog dijela časa - zadaci pripremljeni u Genialy, crtanje uz pomoć brojeva

Učenje brojalice Preš'o Petar - snimljen u Wakelet (konačno došlo na red heheh)

Završna aktivnost - bojanka i/ili igrica u Wordwall-u


Ovo je još jedan odličan primjer spretne upotrebe digitalnih alata, njihovog kombiniranja u smislenu cjelinu i grupiranja sadržaja na jednom mjestu.