}); DIGITALNI ALATI- GENIALLY- SLUŠANJE MUZIKE

DIGITALNI ALATI- GENIALLY- SLUŠANJE MUZIKE

Sa aplikacijom Genially je toliko toga moguće da jednostavno svaki dan dolazi nešto novo.     
     U zadnje vrijeme primjećen je jedan problem koji se tiče korištenja youtube videa i njihovog slanja djeci. Naime, mi veoma jednostavno možemo integrirati youtube video u naš rad u mnogim aplikacijama, ali uvijek postoji mogućnost da dijete osim videa koji smo mu namijenili, ode dalje i pogleda mnoge druge sadržaje, a bez naše kontrole. Čak to uopće ne možemo kontrolisati. Zato moramo pribjeći drugim rješenjima i nastojati da imamo sopstveni video (ili sa youtuba ali editiran i spremljen na naš server). 

     Često želimo da učenici samo nešto poslušaju i tu se koristimo youtube-om uz rizik koji sam maloprije pomenuo. Bolja varijanta je korišenje sopstvenog audio fajla i njegova integracija u neku od aplikacija sa kojima radimo i sa koje radove šaljemo učenicima. 

     Kreirao sam ogledni primjerak kako se može integrirati kod u aplikaciju Genially koji omogućava ugradnju Google drive audio fajla i njegovo pokretanje na jedan klik.
Distribucija rada je slobodna.


 Autor teksta i rada Genially: Miro Pandur