}); DIGITALNE KOMPETENCIJE PLUS EMOCIONALNA INTELIGENCIJA - DA LI JE TO RJEŠENJE ZA OBRAZOVANJE?

DIGITALNE KOMPETENCIJE PLUS EMOCIONALNA INTELIGENCIJA - DA LI JE TO RJEŠENJE ZA OBRAZOVANJE?Od digitalnih alata današnjice koji se koriste u nastavi, zasigurno Genially zauzima visoko mjesto.
Zašto je to tako?
Pa Genially omogućava interaktivnost i komunikaciju između nastavnika i učenika na sasvim jedan intuitivan i kreativan način. Kao što znate, za nastavnika je dosada učenika pogubna stvar i svaki agilni nastavnik će učiniti sve da iz razreda i učenja izbaci dosadu, a sat učini što zanimljivijim i kreativnijim.
Tu je Genially došao kao Bingo.
Upravo ono o čemu su mnogi sanjali, Genially je ponudio kao rješenje.
I šta se desilo?
Kada su učitelji počeli da ulažu napore da savladaju osnove rada sa ovim alatom, počeli su otkrivati njegove, praktično neograničene, mogućnosti. Bez obzira o kojoj oblasti znanja da se radi, sa Genially aplikacijom možemo kreirati sadržaj koji će odgovoriti tim zahtjevima.
To se veoma brzo pokazalo kao pravo rješenje u online nastavi jer je po prvi put nastavnik mogao sam da kreira sadržaj i da ga podijeli online, a da taj sadržaj bude u funkciji učenja. Za razliku od drugih alata, Genially ima visok stepen autonomije u radu,što znači da je samo nebo limit.
Kreativni nastavnici su kreirali čudesne radove, koji svojom ljepotom i funkcionalnošću dosežu vrhove učenja i rada. Pojavili su se originalni radovi prosvjetara koji su naprosto izmamljivali utiske divljenja.
Bez pretenzije da Genially smatram svemogućim, sa pouzdanom sigurnošću mogu reći da je taj alat najbliži onome što učitelj današnjice treba kao esencijalno u pogledu rada sa digitalnim alatima.
Gotova rješenja ne postoje. Mi upravo kreiramo budućnost svojim djelovanjem.

Dok drugi mnogobrojni alati imaju raznorazne funkcije, neke fantastično rješene, neke ne, dok se učitelji trude da svoju nastavu obogate na što raznolikije načine, mora se priznati da ima mnogo lutanja i izgubljenog vremena na programe koji naizgled mnogo obećavaju, a kasnije se ispostavi da su vrlo limitirani i da brzo dosežu zasićenje.

Ono što je potrebno za raznolikost nastave je stalna kreativnost učitelja koja traži i odgovarajuće alate kojima bi se ta kreativnost izrazila.
Pokazalo se da više alata u kombinaciji zadovoljavaju taj zahtjev i omogućuju učitelju da postigne zanimljivost, interesovanje i svježinu, upravo primjenjujući taj princip.
Međutim, da bi se to moglo realizovati, učitelj je morao prvo steći određeni fundus digitalnih kompetencija koje bi mu obezbjedile da sa razumijevanjem principa rada sa digitalnima alatima postiže fluidan transfer pedagoških metoda primjerenih klasičnoj nastavi u sasvim drugačije, virtuelno okruženje, koje do sada nije ispitano niti testirano u pogledu stvarnih efekata na učenje učenika.
Već godinu dana traje pandemija i već godinu dana se lome koplja o tome da li djecu vratiti u školske klupe ili zbog zdravstvenih razloga je bolje da svi ostanu kod kuće.
Tu nema suglasja i vrlo su disonantni ti tonovi. Argumentacija koja se pri tome čuje često je opravdana ali često i iracionalna, kao što je i ovo vrijeme pandemije koje nas prisiljava da promijenimo navike ili će posljedice biti teže.

A stvarnost nalaže prilagođavanje. Budući da je obrazovanje jedan od stubova svakog društva, a da su djeca naša budućnost u koje svako ulaganje ali i zanemarivanje će se reflektovati u budućnosti, od prevelike je važnosti da se zapitamo želimo li dobro sebi i svojoj djeci?
Šta možemo učiniti da gubici zbog vanredne situacije budu što manji?
Šta možemo učiniti da koliko toliko "nastavni proces" bude nastavni proces uprkos novoj stvarnosti i okolnostima koje su potpuno različite od ustaljenih obrazaca ponašanja?
Da li je akcenat na očekivanju da država riješi sve nagomilane probleme a da mi čekamo na te odluke ili je akcenat na samopomoći i traženju sopstvenih praktičnih načina kako da se prilagodimo novnonastaloj situaciji?
Tako su se stvorila dva fronta: jedan sastavljen od onih koji čekaju da im se naredi pa da u skladu s tim postupe i drugi sastavljen od onih koji su sopstvenim zalaganjem iznašli načine da odgovore na nimalo lagane izazove života i rada.

Gotova rješenja ne postoje. Mi upravo kreiramo budućnost svojim djelovanjem.

Širom svijeta dešavaju se slične stvari. U obrazovanju danas nema privilegovanih u smislu da ih pandemija ne dotiče i da nisu morali mijenjati svoje navike.
I mogu reći da nastavnici sa Balkana prate svjetske trendove i da ih ima svjetske klase i da imamo pametne ljude koji mogu mnogo.

A sad da se vratim na Genially.

U Francuskoj je Genially bukvalno procvjetao i stekao naklonost mnogih prosvjetara. Eksplozija kreativnosti i inovativnosti se dešava i traje a vješti programeri su programirali mnoge dodatke Genially-u tako da su uslišene mnoge želje korisnika za poboljšanjima
Kreirana je stranica S'CAPE https://scape.enepe.fr na kojoj se može naći mnoštvo dodataka za aplikaciju Genially koji značajno unapređuju tu aplikaciju i prezentacije čine još zanimljivijima.
Iako je stranica na francuskom, vrijedi je istražiti i pokušati nešto od toga implementirati u sopstvene kreacije.
Na kursevima koje sam do sada vodio Kurs Digitalni alati u nastavi Genially zauzima značajno mjesto.
Taj kurs je prošlo stotine prosvjetara koji danas suvereno upravljaju tim alatom i kojima su stečena znanja bila od istinske pomoći.
Napravio sam i dva webinara koji su obrađivali temu Multimedija u nastavi koji su okupili preko 400 učitelja iz regije.
Svoja profesionalna znanja sam stavio u službu obrazovanja i edukacije prosvjetara. Raduje me činjenica da jedan učitelj kome sam prenio znanje i vještine to prenosi na svoje učenike donoseći im radost i zanimljivost , a njih je u jednom razredu barem 20. Ako sam do sada educirao preko hiljadu prosvjetara onda je to došlo do barem 20.000 djece. Zato volim ovaj posao i nastojim da dam što kvalitetnije znanje stjecano godinama, kroz kurseve od svega nekoliko sati.
Pozivam Vas da ukoliko želite upišete neki od kurseva koje sam radio, a koji su najpopularniji i po mišljenji mnogih prosvjetara najkorisniji kao što su;


Naravno, mnogi se i samoobrazuju resursima sa interneta, ali mislim da je uz trenera mnogo lakše.

A po mom dubokom ubjeđenju spoj digitalnih kompetencija i emocionalne inteligencije je formula za savremeni pristup obrazovanju, kao i smjernica u kojem pravcu trebamo razvijati svoja profesionalna znanja kako za dobrobit onih koje podučavamo tako i za dobrobit zajednice.

Autor teksta: Miro Pandur urednik stranice Učitelj 21. vijeka
instruktor kurseva i edukator