}); SRETNI KRALJEVIĆ LEKTIRA

SRETNI KRALJEVIĆ LEKTIRA


Analiza

Sretni kraljević (Sretni vladar) je priča koja u sebi ima više poruka. S jedne strane je kritika na ljudsko društvo koje ponekad zaista može biti bešćutno i bezobzirno, a s druge strane je poruka o sućuti prema ljudskim nevoljama.

Sretni kraljević je suvremena bajka, čija je radnja nestvarna, ali je zato smještena u moderno vrijeme društva sa svim realnim problemima. Oscar Wilde se potrudio u bajkama koje je napisao na jednostavan način iznijeti ljudske vrline i mane, te kritizirati drušvo koje je neosjetljivo na sve probleme pojedinaca.

Glavni lik Sretni kraljević je jednog dana nakon života u kojem je znao samo za lijepe stvari, odjednom otvorio svoje srce od olova prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kako bi im pomogao, kraljević ne žali za ukrasima zbog koji je bio prekrasan, nego čini plemenita djela uz pomoć lastavića. Prijatelj lastavić dokaz je koliko netko može biti nesebičan, pa i pod cijenu da riskira vlastiti život. Njegova ljubav i odanost na kraju bivaju nagrađeni vječnim životom.

U bajci su s jedne strane prikazani kraljević i lastavić koji žele pomoći nemoćnima i usrećiti ih, a s druge strane ljudi, najviše predstavnici vlasti, koji ne žele vidjeti ono loše što se događa i koji ostaju imuni na sirotinju. Vide samo sebe i svoj cilj, a to je da ispune vlastite potrebe. Oscar Wilde je suprostavio načelo sebičnosti i nesebičnosti i tako priču doveo do vrhunca, kada Bog na kraju pomogne glavnim junacima i odluči da je pobjedu ipak odnijela požrtvovnost.

Jezik kojim je bajka napisana je jednostavan, ali unatoč tome svaka riječ unutar priče je pažljivo odabrana, zbog čega se stvara dojam savršenosti. Oscar Wilde je taj koji vodi pripovijedanje i svakog čitatelja uvodi direktno u događaje. Cijela bajka je prepuna skrivenih poruka i zbog toga Sretnog kraljevića treba čitati polako.