}); STOP VRŠNJAČKOM NASILJU !

STOP VRŠNJAČKOM NASILJU !

Autor rada Mirjana Tomović korišteni alati Genially + Canva Čestitamo vrijednoj nastavnici, još jedan zoran primjer interaktivnog pristupa. Učitelj 21. vijeka Team